Tüm Yazılar iktisatçılar

Hermann Heinrich Gossen Kimdir?

Hermann Heinrich Gossen (1810−1858), hayatını küçük bir memur olarak geçirmiş, 1854 yılında yayınladığı eserinin kendisine beklediği şöhretin zerresini bile getirmediğini görmenin üzüntüsü ile ölüp gitmiş bir kişidir. Gossen, eserinde ortaya koyduğu keşfinin iktisat ilmi … Devami

David Ricardo ve Karl Marx

Marx, Ricardo’yu en büyük klâsik iktisatçı ve kendisinin hareket noktası olarak kabul etmiş, fakat aynı zamanda kendi kuramını Ricardo’nunkinden kesin biçimde ayırmıştır. Ricardo genel bir ilke olarak, göreli fiyatların içerdikleri emek–zamanı tarafından belirlendiğini öne … Devami

Robert Owen’ın Biyografisi

Robert Owen (1771–1858) Özet 1771 yılında doğan Robert Owen genç yaşta iş hayatına tezgâhtar olarak atılmıştır. Kısa süre sonra, henüz on dokuz yaşındayken yönetici olan Owen, hayatını yönlendirecek olan işveren ve işçi ilişkilerini yakından … Devami

Karl Heinrich Marx Kimdir?

Karl Heinrich Marx (1818−1883) Biyografisi Marx ve orta sınıftan gelen ailesi, Almanya Trier’de, iktisadî ve toplumsal yapısı Fransız ihtilâli tarafından değişmiş bulunan bir eyalette oturuyordu. Marx, anne ve babası tarafından bir dizi hahamın soyundan … Devami

Fichte List’in İktisadi Görüşleri

Fichte List’in İktisadi Görüşleri İngiliz Klasik Okulu’nun Almanya’da yaptığı etkiye karşı tepki niteliğinde bir romantik akım doğmuştur. Bu akımın felsefesi, Tabii Kanun Felsefesini ve Faydacılığı reddediyordu, merkantilist geleneğe yakındı. Romantik akımı büyük ölçüde etkileyen … Devami

KLASİK YAKLAŞIM

KLASİK YAKLAŞIM Adam Smith’in 1776’da yazdığı Milletlerin Zenginliği adlı eseriyle başlayan, liberal düşünceye dayalı klasik iktisat sisteminin oluşturulmasında fizyokratik düşüncenin yeri ve önemi büyüktür. Adam Smith’den sonra David Ricardo’nun çalışmalarıyla şekillenen Klasik iktisat, fizyokratlardan … Devami

Arthur Cecıl Pıgou Kimdir?

Arthur Cecil Pigou 18 Kasım 1877 yılında doğmuştur. Bir İngiliz iktisatçısıdır. 1902 yılında Cambridge Üniversitesi’nde öğretim üyesi olan Pigou, iktisatta “Cambridge Okulu” nun ileri gelenlerinden biri olarak da tanınmaktadır. Refah ekonomisi, faydanın veya tatminin … Devami

Bizi Takip Edin!