2001-2017 TÜFE ve ÜFE Karşılaştırması ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın Enflasyon Sapması

0

Tablo 1: Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerin 2016-2017 Yıllık Enflasyon Karşılaştırması

Ülke 2016 2017
Türkiye 8,5 11,9
Meksika 3,3 5,9
G.Afrika 6,6 5,3
Pakistan 3,8 4,1
Endonezya 3,6 3,9
Malezya 1,4 3,9
Rusya 5,8 3,8
Hindistan 3,6 3,4
Brezilya 7,0 3,4
İngiltere 1,2 2,7
Şili 2,9 2,2
Abd 1,7 2,1
G.Kore 1,5 2,1
Avustralya 1,3 2,0
Çin 2,3 1,6
Euro Bölgesi 0,6 1,5
Japonya 0,2 0,5
Tayland 0,6 0,5

Kaynak: The Economist, 23 Aralık 2017

Yukarıda yer alan tabloya bakacak olursak (Tablo 1) Türkiye’nin benzer ekonomiye sahip Meksika’dan 2 kat fazla enflasyon rakamına sahip olması biraz düşündürücü. Peki benzer yapılara sahip olmasına rağmen Türkiye’de son 2 yılda enflasyon rakamları neden yükseldi. Elbette her iki ülkenin dinamikleri ya da ekonomi politikalarıyla birlikte siyasi karar vericilerin kararları farklı olabilir. Ancak yapısal reformlar ve geçmişte her iki ülkenin İMF ile ilişkileri aynı olduğu için rakamların bu denli farklı oluşu Türkiye’nin hangi noktalarda hata yaptığını bilmemiz açısından önemlidir.

Aslında 2001-2017 yılları arasında uygulanan sert para politikaları neticesinde Türkiye’de enflasyon rakamları ciddi bir şekilde düştü. 2001 yılında %68.53 olan oran 2005 yılında %7.72 olarak gerçekleşti. Küresel krizle beraber çoğu ülkede enflasyon rakamları önce sıfıra yaklaştı ve zaman içerisinde yapılan tüketimlerle düşük düzeylerde dengelendi.

Enflasyonu düzenlemekle görevli kurum olan Merkez Bankası (MB), yüksek enflasyonun tetikleyicisi olarak görülüyor. Nedeninin biraz özerkliğini kaybetmesi ve siyasi karar alıcıların fikirlerini sorgusuz kabul etmesi şeklinde yorumlayabiliriz. 2015, 2016 ve 2017 yılları için MB’nin enflasyon hedeflemesi %5. Ancak bu üç yıldaki TÜFE oranları Tablo 2 de de yansıdığı gibi %8,81, %8,53 ve %11,92 olarak gerçekleşti. Yani MB’nin %5’lik hedefinin hiçbir anlamı yok.

 Tablo 2: 2001-2017 Yıllar Arası Türkiye TÜFE ve ÜFE Oranları

Yıllar TÜFE (%) ÜFE (%)
2017 11,92 15,47
2016 8,53 9,94
2015 8,81 5,71
2014 8,17 6,36
2013 7,40 6,97
2012 6,16 2,45
2011 10,45 13,33
2010 6,4 8,87
2009 6,53 5,93
2008 10,06 8,81
2007 8,39 5,94
2006 9,65 11,58
2005 7,72 2,66
2004 9,32 13,84
2003 18,36 13,94
2002 29,75 30,84
2001 68,53 88,56

Kaynak: www muhasebedersleri com/blog/yillik-enflasyon-oranlari/

Bununla birlikte çekirdek enflasyonda son 3 yılda ciddi bir artış var. 2015 yılında %9,51 olan oran 2016’da %7,48 ve 2017 yılında %12,30 olarak gerçekleşti. Yani MB’nin en baştan %5 hedefi yanlış ki Türkiye’de zaten kronik bir enflasyon problemi var. ya da bir diğer yorumlama ile enflasyon hedefi doğru ancak uygulanan para politikası yanlış. Veya hem enflasyon hedefi hem de enflasyon için uygulanan para politikasında bir yanlışlık gözlemlenmektedir.

 

Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi Konaklama İşletmeciliği bölümü mezunuyum. İstanbul Aydın Üniversitesi İşletme Yönetimi bölümünde Yüksek Lisansımı tamamladım. İlgi alanlarım Ekonomi, Marka Yönetimi ve Markalaşma, Genel ve Türk Siyasi Tarihi ile Roma Tarihi ve Sağlık Bilimleridir. Tarih, Ekonomi ve güncel konular hakkında ayrıca kendime ait bir blog sitem mevcut. Buradan da beni takip edebilirsiniz. : mehmetayaz2828@blogspot.com.tr

Cevap Yaz

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.