2016’nın 3. ve 4. Çeyrek İtibariyle Türkiye’nin Sosyal Ağ Platformlarına Göre Penetrasyonu

0

Aşağıdaki grafik, 2016 yılının 3. ve 4. çeyreğinden itibaren Türkiye’de sosyal ağ, voip mesaj ve messenger uygulama hizmeti penetrasyonunu oranını ortaya koymakta.
Türkiye’de en çok kullanılan sosyal ağ, yüzde 57’lik bir penetrasyon oranı ile youtube’dur ve bunu yüzde 56 ile Facebook izliyor. Araştırmayı yapan kaynağa göre, nüfusun yüzde 60’ı aktif sosyal medya kullanıcısı.
Sunulan bilgiler, bir anket sırasında elde edilen verilerin bir ekstrapolasyonudur ve kullanıcıların kendi iddia ettiği faaliyetleri temsil eder.
Türkiye’de sosyal paylaşım ağlarının genel penetrasyon oranı Statista verilerine göre yüzde 60’ın altındadır. Bu fark huhtemelen farklı metodolojik yaklaşımlardan kaynaklanmaktadır.
2016 yılı için Statista, Türkiye’de sosyal ağlar için yüzde 44,2’lik bir penetrasyon oranını tahmin ediyor. Statista’nın 2016’da 34.23 milyon sosyal ağ kullanıcısı olduğunu tahmin ederken, Sosyal’in tahminen kabaca 48 milyon aylık aktif sosyal medya kullanıcısına dönüştüğünü tahmin ediyoruz . Bu durum, aşağıdaki istatistikte gösterilenden daha düşük Facebook penetrasyon oranı anlamına da gelmektedir .

“Usta bir iktisatçı…bir dereceye kadar matematikçi, tarihçi, devlet adamı ve filozof olmalı…Geçmişin ışığında, geleceği amaçlayarak bugünü çalışmalı. İnsan doğasının hiçbir parçasını, dikkatinin dışına atmamalı…Bir sanatçı kadar soğuk ve dürüst, buna karşılık bazen bir siyasetçi kadar dünyaya yakın olmalıdır.”. John Maynard Keynes

Cevap Yaz

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.