AB ile Yapılan Dış Ticaret Verileri: 2005-2015

0

Genel olarak ülkemizin dış ticaret hacminin arttırılmasında diğer ülkelerle dengeli ticari ilişkiler kurulması esastır. Bunun için de ihracatta pazar payının arttırılması ve geliştirilmesi, yeni pazarlara ulaşılması ve yüksek katma değerli ürünler aracılığıyla birim ihraç fiyatı arttırılmak istenir. İthalatta da istenen yerli üretim ile ikame ve ithalatta haksız rekabetin önlenmesine dair korunma önlemleri alınmasıdır.

Türkiye’nin dış ticaret politikasının belirlenmesinde etkili olan unsurlar, genel olarak, dış politika, jeopolitik konum, bağlı olunan ekonomik unsurlar, dünyada ve ülkemizde yaşanan önemli gelişmelerdir. Bu duruma verilecek örneklerin bazıları; yaşanan ekonomik krizlerin ülkeleri etkilemesi, petrol gibi küresel ekonomik göstergelerin fiyatlarında yaşanan değişikliklerin ekonomiyi etkilemesi ve Avrupa Birliği (AB) ile sağlanan Gümrük Birliği’nin dış ticaretimize etkisidir.

ab-ile-dis-ticaret

2016 Yılında yayımlanan TİM Ekonomi Raporuna göre, yaklaşık olarak %40 bandında gerçekleşen AB ile olan ticaretin ihracat ve ithalat kalemlerine göre dağılımı şekildeki gibidir.

2005 ile 2015 yılları arasında ihracatımızda kademeli bir azalış gerçekleşmiş.

İthalatta da azalış olmakla beraber bunun değişimi daha azdır.

Şekil genel olarak incelendiğinde ihracatımızın fazla ithalatımızın az olması net ihracatın pozitif olduğunu söylese de ürün gruplarıyla ele almak daha sağlıklı bir sonuç ortaya çıkaracaktır.

*Kaynak, TİM Ekonomik Raporu, 2016

 

Cevap Yaz

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.