Adam Smith Kimdir?

1

İskoçyalı düşünür Adam Smith iktisat biliminin kurucusudur. Hatta iktisadın babası diye tanımlanmıştır. Bir düşünür ve iktisatçı olan Adam Smith, siyasi ve iktisadi olayların yanında Ahlak Felsefesi ile de ilgilenmiştir. Adam Smith daha önceki akım olan merkantilist düşünceye karşı çıkmış ve iktisadi faaliyetlerin serbestleşmesinin önemini savunmuştur. Yani hem siyasi hem de iktisadi çerçevede liberalleşmeyi savunmuştur.

1776 tarihinde çok önemli eseri olan Ulusların Zenginliği adlı kitabı yayınlanmıştır. Ulusların Zenginliği eseri, liberal kapitalizmi savunan ve tam anlamıyla özgürlük ortamının nasıl oluşup işlediğini açıklayan bir çalışma olmuştur. Smith herhangi bir kesimin faydasını değil tüm ülkenin faydası ve refah düzeyi ile ilgilenmiş ve çalışmalarını bu yönde gerçekleştirmiştir.

Adam Smith uluslar arası ticaretin önemini savunmuş ve ülke refahının sağlanması için gerekli olduğu üzerinde yoğunlaşmıştır. Uluslar arası ticaretin gelişebilmesi için de serbest mal dolaşımı anlayışının liberalleşmenin olmasını savunmuştur. Sermaye birikimi çok önemlidir ve bunun sağlanabilmesi için iş bölümü ve dolayısıyla üretimde ve üretim tekniklerinde yaşanan gelişmelere bağlı olduğunu belirtmiştir. Büyümenin sağlanabilmesi için sermaye birikimi çok önemlidir. Adam Smith mikro ekonomik sorunlar üzerinde de çalışmış ve fiyatları belirleyen üretim maliyeti olduğuna ulaşmıştır.

Smith, devlet müdahalesinin en düşük seviyede olması gerektiğini savunmuş ve devletin masrafları arttırmaması için hareketlerinin yoğun olmamasını belirtmiştir. Bunlarla birlikte devlete üç görev yüklemiştir. Bunlardan ilki devletin toplumunu diğer devletlere karşı en iyi şekilde koruması ve savunması olmuştur. Bir diğer görevi, halk için en adil davranışları benimsemesidir. Sonuncusu ise, toplum yararına olacak kamu kurum ve kuruluşlarını kurmak olarak sıralamıştır.

Cevap Yaz

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.