Afrika’nın Nüfus Artışı Bir Afet Mi Yoksa Ekonomik ve İnsani Gelişme Anlamına Mı Gelir?

0

Teknolojiye erişimin ve zenginliklerin eşit olarak dağıldığı mükemmel bir dünyada, her ülkenin GSYİH’sı nüfusu ile orantılı olacaktır. Gerçek dünyada bu ilişki ortalama olarak var (aşağıdaki noktalı çizelgelere bakınız) ancak kişi başına düşen GSYİH trendinden belirgin sapmalar göstermektedir. Gelişmekte olan ülkelerden göreceli olarak daha az nüfuslu olan birçok gelişmiş ülke, yüksek GSYİH düzeyine sahipken, özellikle Afrika’da az gelişmiş ülkelerin GSYİH’sı orantısız olarak düşüktür.
BM DESA’nın temel senaryosuna göre, 2100 yılında Afrika, küresel nüfusun yüzde 39’unu oluşturan ve Asya’yı küresel nüfus artışının ana sürücüsü olarak gören dünyanın en kalabalık bölgesi olacak.
2015-2050 arasındaki küresel nüfus artışının yarısından fazlasının Afrika’da gerçekleşmesi bekleniyor ve 2050’den sonra Afrika sürekli nüfusu artan tek büyük dünya bölgesi olarak öngörülüyor.
Birleşmiş Milletlerin tahminlerine göre Nijerya’nın 2100 yılında en kalabalık Afrika ülkesi olması bekleniyor. Dünyanın fakir ülkelerinden biri olan Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin de en kalabalık Afrika ülkesi olması bekleniyor.
Afrika ülkelerindeki muazzam nüfus artışı, ekonomilerini ve vatandaşlarının servetini güçlendirecek mi yoksa bu büyüme sadece yoksulluğa mı neden olacak? “Cevap, her ülkenin bugün politik yaklaşımıyla geleceğe nasıl karşılık verdiğine bağlı” – Dünya Bankası, Ekim 2015.

Cevap Yaz

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.