Amerika ve Rusya’nın Genel Ekonomik Karşılaştırılması

0

Dünya üzerinde ekonomik, sosyal politikalar aracılığıyla dünya üzerinde etkin bir siyaset uygulamak her ülkenin tercihidir. Bunu en belirgin sürdürenler, kuşkusuz Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya Federasyonu’dur. Bir dönem aralarında soğuk savaş olsa da ikisi de dünya siyasetinin önemli aktörlerindendir. Amerika ile Rusya’nın genel ekonomik durumu ve bazı özelliklerini içeren bu çalışma ile ikisini daha yakından tanıyabiliriz.

arazi-yapisi

Öncelikle iki ülkenin yüz ölçümlerine bakıldığında, Rusya Amerika’nın neredeyse iki katı büyüklüğe sahiptir. Rusya’nın bulunduğu alan 16 milyon kilometre karedir, bunun da % 13,2’si tarımsal arazilerden oluşmaktadır. Amerika’da ise tarım alanı yüz ölçüme göre daha fazladır, % 44’tür. İki ülkenin ormanlık alanları da sırayla Amerika ve Rusya’nın, % 33,9 ile % 49,8 düzeyindedir.

gini-katsayisi

Diğer bir istatistik olan, ülkelerin gelir dağılımındaki adaleti gösteren, Gini Katsayısı/indeksine göre ülkeler birbirine eş değer seviyededir. Az bir farkla Rusya’nın Amerika’dan daha adil bir dağılıma sahip olduğunu söyleyebiliriz.

rus-abd-genel-eko

Ülkelerin gelir dağılımındaki durumun ardından kişi başına düşen gelir değerleri arasında büyük bir uçurum mevcuttur. Amerikan doları olarak belirtilen tutarlarda Amerika’da kişi başına düşen milli gelir 57 bin dolar Rusya’da bu 8,838 dolardır. Ülkelerin enflasyon değerleri ise tersine Rusya’da daha yüksektir. Bu durum gelirin azlığı ve tüketim istek ve hareketinin yansıması şeklinde okunabilir. Ülkelerin işsizlik değerlerine bakıldığında, Amerika’da  yaklaşık % 5, Rusya’da ise % 6 dolaylarındadır.

dis-ticaret

Amerika ve Rusya’nın  genel ihracat ve ithalat  değerlerine göre iki ülkenin yüksek teknolojili ürün ihracatı genel içinde sırayla % 18 ve % 11’lik paylar almıştır. Bunun yanında yakıt ithalat değeri mal ithalatının, sırayla, Amerika ve Rusya’da, % 8,7 ve % 1,8’lik paylar şeklindedir.

enerji-degerleri

Gerek Amerika ve gerekse Rusya için de oldukça önemli olan enerji sektör raporu da istatistiğimizde yer almaktadır. Buna göre genel toplam enerji üretiminde Amerika daha büyük bir yüzdeye sahiptir. Enerji tüketim değerlerinde Amerika, Rusya’nın üç katı bir pay almıştır. Enerji yoğunluğu bakımından Rusya, Amerika’nın iki katı olarak yıllık 14,501 dolar seviyesindedir. Benzin ve dizelin litre fiyatları da sırayla Amerika ve Rusya için, 0,97 dolar ve 0,75 dolar dizelin, 0,76 dolar ile 0,81 dolar da dizel yakıtlarındır.

Kaynak, Knoema 2016 veriler

Cevap Yaz

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.