Para Ekonomi Blogu Borsa Dolar Euro Altın Pazarlama Reklam Haber analiz Paranomist iibf iktisadi bilimler fakültesi Haberleri ingilizce makaleler piyasalar

Arthur Cecıl Pıgou Kimdir?

0

Arthur Cecil Pigou 18 Kasım 1877 yılında doğmuştur. Bir İngiliz iktisatçısıdır. 1902 yılında Cambridge Üniversitesi’nde öğretim üyesi olan Pigou, iktisatta “Cambridge Okulu” nun ileri gelenlerinden biri olarak da tanınmaktadır.

Refah ekonomisi, faydanın veya tatminin maksimuma varışı ile gerçekleşmektedir.

Refah düzeyi 3 unsur tarafından belirlenmektedir:

  • Milli gelirin düzeyi
  • Gelirin toplumu oluşturan bireyler arasındaki dağılımı
  • İktisadi istikrar

Pigou Etkisi: Reel para arzındaki bir artışın faiz oranında bir azalma gerektirmeksizin toplam talebi arttırmasıdır. Pigou bilimsel çalışmalarında Marshall teorisini geliştirmeye çalışmıştır.20. yüzyılın başında İngiltere’nin en önemli iktisatçısı olan Marshall, o yıllarda hakim olan “Laissez faire” (Bırakınız Yapsınlar) teorisinin olumlu ve olumsuz sonuçları hakkında çalışmalar yapmıştır.

Bu teoriye göre serbest piyasa otomatik olarak ekonomik bir denge ve maksimal bir mal tedariki sağlar. Marshall bütün iktisat politikalarının genel refah şartlarını düzeltmeyi hedef almaları gerektiği düşüncesindeydi. Bunun için, belirli koşullar altında devletin müdahalesini gerekli görmüştür.

ü  1912 Wealth and Welfare

ü   1920 The Economics of Welfare

Bu çalışmanın odak noktasında insanın yaşam koşulları ve Pigou’ya göre, gerektiğinde düzeltilmesi gereken gelir dağılımı vardır.

‘‘Toplumun refahı, bütün fertlerinin refah toplamına eşittir.’’

Marshall maksimum tatmin kavramıyla ekonominin maksimum tatmini sağlaması için gerekli şartların araştırılması görüşüdür. Sidgwick belirttiği bireyin faydası ile toplumun faydasının birbirinden farklı olması kavramı.

Pigou’ya göre herkesin eşit gelire sahip olması halinde optimal yarar sağlanmış olur. Fakat, bu durum karşısında ayrı ayrı bireylerin çalışmaya yönelik teşvikleri azalır. Pigou bu yüzden progresif bir vergilendirme, yani yükselen gelirle birlikte yükselen bir verginin alınmasını önermiştir.

Pigou’ya göre herkesin eşit gelire sahip olması halinde optimal yarar sağlanmış olur. Fakat, bu durum karşısında ayrı ayrı bireylerin çalışmaya yönelik teşvikleri azalır. Pigou bu yüzden progresif bir vergilendirme, yani yükselen gelirle birlikte yükselen bir verginin alınmasını önermiştir.

Pigou, serbest piyasa mekanizmasının işleyişini klasikler gibi kabul etmekle beraber, rekabetin aksadığı durumlarda devletin müdahale etmesi gerektiğini savunur.

Geleneksel Keynes görüşünde tüketim fonksiyonu gerçek gelirle faiz oranının fonksiyonudur, fakat Pigou, reel net serveti fonksiyona dahil eder ve Keynesyen teorinin IS-LM Modeli eşitliklerini basitleştirilmiş bulur. Pigou’nun net servet tanımı Keynes’den farklıdır. Keynes hükümet tahvillerinin net özel servete ait olduğunu kabul etmez, çünkü tahvil ödemeleri vergi verenler tarafından yapılır.

 

Ege Üniversitesi iktisat bölümü ve Uluslarası ilişkiler (çift Anadal) Mezunudur ve özel bir bankada Uzman Yardımcısı olarak çalışmaktadır. iktisat alanındaki araştırmalarını ve birikimlerini iktisadi.org üzerinden paylaşarak sitenin oluşmasını sağlayan Meryem, iktisat tarihi çalışmalarına devam etmektedir.

Cevap Yaz

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.