Ekleyen: Said Dogan Etiler

Paranın Gerekliliği Üzerine

Bir çok ideolojik ve ekonomik sistemlerin ve düşüncelerin temel argümanlarından biri de, “Evilness of Money” yani paranın kötülüklerin kaynağı olarak görülmesidir. Bütün sosyo-ekonomik adaletsizliklerin ve toplumsal eşitsizliklerin kaynağı olarak para görülür ve bu adı … Devami

Kaynakların Azlığı ve İhtiyaçların Sınırsızlığı Üzerine

İktisat öğrencilerinin ilk öğrendiği temel bilgidir, “kıt kaynaklar ve sınırsız ihtiyaçlar”.. İktisada giriş 101 derslerinin vazgeçilmez iktisat tanımlaması… Denilir ki iktisat, kıt kaynaklar karşısında sınırsız ihtiyaçları yönetebilme ilmidir. Peki, gerçekten kaynaklarımız kıt, ihtiyaçlarımız sonsuz … Devami

İktisat ve Ekonominin Temel Çıkış Noktası

… -Sokrates : O halde bu sanata hakim bir sanatçı (Oikonomia), servete sahip olmamasına rağmen, başka birinin evini idare etmek için maaş alabilir, tıpkı inşa edilmesi için ödenmesi gibi. Değil mi? -Critobule : Kesinlikle! … Devami

Kayıt Dışı Ekonomi ve Hatalar Silsilesi

Aynı şeyleri yapıp, farklı sonuçlar beklemeyi ”delilik” olarak tanımlar Einstein.. Temelinde insanın olduğu tüm sistemler ve ekonomi için de geçerlidir bu tanım.. Ödemeler Dengesi, diğer adıyla BP (Balance of Payments) bir ülkede ki ticari, … Devami

Tüketim Kültürü ve Ekonomik Gerçekler

İçinde bulunduğumuz kitlesel tüketim çağı; reklamcılık, ürün ve fiyat farklılaştırılmalarıyla ,ürünün veya metanın bir güç ve sosyal statünün transfer aracı haline dönüşmesiyle günümüz modern tüketicisinin alışveriş kararlarını büyük oranlarda etkilemektedir. Dünyaya hakim bu ekonomik sistem … Devami

İnsanı Yaşat Ki Devlet Yaşasın

Son zamanlarda dillendirilen bir söylem ; “Devleti bir şirket gibi yönetmek” … Bu söylem,tercih,tavsiye ki adına ne derseniz deyin çok kere ekonomistler ve iş adamlarının yoğun fikir ayrılıklarının da baş gösterdiği bir tartışma konusu … Devami

Döviz Kuru Volatilitesinde Doğru Teşhis

Son günlerde ülke gündemini meşgul eden konulardan birisi de, milli paramızın dolar karşısında girmiş olduğu düşüş trendi.. 2 ay gibi kısa bir süre içerisinde dolar / TL kurunun aldığı bu boğa tavrı, ülke ekonomisini … Devami