Kentsel Dönüşüm Analizi

30-35 yıldır ülkemizde hızlı sanayileşme ve ekonominin gelişmesiyle, köylerden kentlere göçler olmuştur. Buna bağlı olarak kentlerde artan nüfus oranları, birçok sorunu da beraberinde getirmiştir. Bu sorunlardan aklımıza ilk geleni barınma…