Türkiye’de Savunma Harcamaları

Türkiye’de savunma harcamalarından bahsetmeden önce güvenlik anlayışından bahsetmek gerekir. Türkiye’de güvenlik denildiğinde akla toplumun insani ve sosyal güvenliği yerine devletin askeri asayiş güvenliği gelmektedir ve dolayısıyla…

Dünyada Savunma Harcamaları

Genel olarak dünyadaki savunma harcamalarına bakacak olursak verilerin, özellikle ikinci dünya savaşından sonra bir artış gösterdiğini söyleyebilmekteyiz. Savunma harcamaları soğuk savaş döneminde özellikle 1987 yılında zirveye ulaşmış ve…

Savunma Harcamalarına Kavramsal Yaklaşım

Bir ülke devamlılığını sağlayabilmesi için, belirlenen topraklarını korumalı ve vatandaşlarına güven sağlayabilmelidir. Bunun için de öncelikle güçlü bir ordusunun olması ve bu ordunun finanse edilebilmesi için ülkenin kendi Gayri Safi…

Conclusion of Bulgarian Emigrants to Turkey

With the communist regime after 1944 in Bulgaria, asimilation policies were increased and they have become systematic and  planned policy. Specially during the period of Zhivkov’s ruling(1962-1989), has the policy of asimilation for Turks…

Bulgaria and Bulgarian Turks After Migration

Deporting Turks from Bulgarian after the systematic asimilation policy created so many changes in country’s political and economic structure. Failure of the asimilation policy there have been many dissidence in communist party. Opposition…

Effects of Bulgarian Emigrants to Turkey

Migration is an ancient phenomenon of human history. It is defined as the change of  one’s living place and social environment for another, unfamiliar community. The purpose of migration may be to improve one’s live opportunities under new…

immigrants Returning to Bulgaria (Continue)

The socialist regime in Bulgaria collapsed towards the end of 1989 and a democratic regime was established. Thus, Turks regained their rights and liberties of using their own names and having education in Turkish and practicing their…