Yeni Liberalizm ve Sosyal Politika- 3

Liberalizm genel anlamda nazari temelleri, tarihi gelişimi, belirli sınırları, ekonomik ve siyasi muhtevası olan bir bütündür. Bu haliyle liberalizm de bir ideolojidir. Bu bütün bölünemez, yarısı kullanılamaz, bütünden alınan bazı unsurlar,…

Refah Devleti ve Sosyal Politika- 2

Geçmişten günümüze kadar insanlık tarihinde birçok ekonomik bunalım şu ya da bu sebepten dolayı ortaya çıkarak toplumlar üzerinde olumsuz bir etki yaratmıştır ve hala da yaratmaya devam etmektedir. Özellikle 18. yüzyılda İngiltere gibi…

SOSYAL POLİTİKANIN TARİHSEL GELİŞİMİ- 1

Sosyal politika kavram ve uygulama olarak,ekonomik ve toplumsal değişme ve gelişmelere paralel farklı bir gelişim izlemiştir.Bundan dolayı sosyal politikanın doğuşu ve gelişimini anlayabilmemiz için kapitalizmin izlediği tarihsel süreci de…

Osmanlı ve Asya Üretim Tarzı

Marx, Doğu toplumlarının evrimi ile direkt olarak ilgilenmemiştir. Marx o dönem itibariyle kapitalizme yol açan şartların neden Batı'da oluştuğunu ve bu şartların neden Doğu'da olmadığını araştırmıştır. Doğu toplumlarında bunu engelleyen ne…

İktisat Kongresi ve Bağımsızlık

Osmanlı devleti Kırım Savaşından sonra 1854 yılında İngiltere'den ilk dış borcunu almıştır.  Borçlarını ödemekte sıkıntı çeken Osmanlı “Düyun-u Umumiye' yi” kurmuştur. Bu Kurum ile Osmanlı ekonomik bağımsızlığını yitirmiş ve yıkılma…