Karl Marx’ın Yaşamı ve Düşüncesi

Karl Marx, 5 Mayıs 1818’de dokuz çocuğun en küçüğü olarak Prusya Rhineland’ındaki Trier’de doğdu ve 14 Mart 1883’te gönüllü sürgünde, Londra’da öldü.1 Babası Heinrich Marx (1787–1838) bir avukattı. Hem babası hem de kızlık soyadı Pressburg…

Karl Heinrich Marx’ın Emek – Değer Teorisi

MARX’IN EMEK–DEĞER TEORİSİ Marx’da gibi Klasik iktisatçılar emeği değer oluşturan esas faktör olarak görmektedir. Düşünür, bu konuda Smith ve Ricardo’dan önemli ölçüde etkilenmiştir. O, bir bakıma Ricardo’yu izlemiştir. Marx, değerin…

Francois Quesnay ve Onun Tableau Economique’i

Adam Smith’in karşılaştığı en tanınmış Fransız Fizyokrat ünlü operatör Dr. Francois Quesnay (1694–1774) idi. Kendisi bir zamanlar Kral XV. Louis’nin gözde metresinin özel doktoruydu. Quesnay’nin meşhur diyagramı Tableau Economique (İktisadî…

Marksizm ve Yirmi Birinci Yüzyıl

Marksizmin tutulması ve tanınması, düşünsel modalarla birlikte ve dünya olaylarının ritmiyle birlikte yükselip alçalır. Bu iki etki, birbirinden bağımsız olmaktan uzaktır. Dahası Marksizmin içeriği ve vurgusu diye anlaşılan şey, zaman,…

David Hume Kimdir?

Büyük filozof David Hume (1711–76), Adam Smith’in yakın bir arkadaşıydı ve onun ticaret ve para konusunda az miktardaki yazmaları üzerinde hayli etkiliydi. Smith, İskoçyalı arkadaşını, zamanında yaşayan “diğerlerinden kat kat daha üstün bir…

Komünizm’in Çöküşünden Sonra Marksizm

Marksizm ... kaçınılmaz olarak, er ya da geç ortadan kalkacaktır; bu kuram biçimindeki Marksizm için de geçerlidir. Geçmişe bakarak (ve yalnızca geçmişe bakarak), Marksizm'in hangi maddeden yapıldığını, ortadan kalkma tarzından…