”E-ticaret” Üzerine

E-ticaret günümüzde iyice yaygınlaşan bir pazarlama sistemidir. En kısa ve anlaşılır tabiriyle e-ticaret, ticaretin internet üzerinden online yapılması anlamına gelir. Hepimiz bir şekilde bu yolla alışverişimizi gerçekleştirmişizdir.…

Kalkınma Sürecindeki Yapısal Gelişmeler

Ülkelerin kalkınma sürecindeki yapısal değişmeleri incelerken, sanayinin toplam hasıla içindeki payının gittikçe azalması ile sanayisizleşme olgusu kavramıyla karşı karşıya kalmaktayız. Peki, nedir bu sanayisizleşme olgusu? Kısaca bahsetmek…

Piyasalarda Tansiyon Ne Durumda? – Ekim 2017

Son zamanlarda çokça konuşulan, FED faiz beklentisini açıkladı başlıklarıyla gündemde fazlasıyla yer edinen bu durum hepimizi tedirgin eder nitelikteydi. Çoğumuzun aklında FED faiz artırımına giderse TCMB’ de faiz artırımına gider mi?…

Sanayi Devrimi Üzerine

Gelişmiş ülkelerin bu denli zengin ve güçlü olmalarının nedenleri başında sanayi gelir. Peki, nedir bu sanayi ve ilk ne zaman ortaya çıkmıştır? Sanayi devrimi, tarıma ve zanaata dayalı ekonomiden, sanayinin ve makine üretiminin egemen…

Bretton Woods Sistemi ile Parasal Gelişmeler

1.Dünya savaşı sonrasında ihtiyaç duyulan yeni parasal sistemin kurulması için ortaya çıkan Bretton Woods Sistemi aslında ABD’nin New Hampshire eyaletinin Bretton Woods kentinde yapılan çok önemli konferanstan almıştır adını. 1-22 Temmuz…

İktisatta Kriz

İktisat biliminin gelişimi açısından önemli bir role sahip olan kriz, tüketici talebinde ve firmaların yatırımlarındaki büyük düşüş, yüksek oranda işsizlik ve dolayısıyla yaşam standartlarının düşmesi şeklinde ortaya çıkabilir. Krize pek…

Konjonktür Nedir?

Konjonktür için bir tanım yapmak istersek, bir ülkenin ekonomik hayatının yükselme ve alçalma yönünde gösterdiği inişli çıkışlı, dalgalı hareketlerin tamamı kapsayan bir olgu diyebiliriz. Konjonktürün hareketleri; çıkış, tepe, iniş ve dip…

Ekonomik Büyüme Üzerine

Büyüme nedir? İktisadi bir tanım yapmak istersek, bir ülkenin  ’sının bir yıldan ötekine artması haline verilen addır diyebiliriz. Ayrıca ekonomik büyümenin boyutunu anlamak için nominal büyüme ve reel büyüme oranlarına bakmamız gerekir. Bu…