2. Dünya Savaşının Ekonomik Değişiklikleri

Türkiye, 2. Dünya Savaşına katılmadığı halde savaşın sert etkilerini hissetmiştir. Her gün savaşa girme ihtimali karşısında uygulanan seferberlik devlet için ağır masraflar yarattığı gibi, aktif nüfusun önemli bir kısmını üretimden…

Yalnız Yaşayanların Ekonomiye Katkısı

Tek kişilik hane halklarının harcamalarında  gelirlerinin yaklaşık %39’unu oluşturan konut – kira ve %20’sini oluşturan alkolsüz içecekler ve gıda oluşturuyor.   Yalnız yaşayanların oluşturdukları pazarın yükselişi pek çok alanda…

Namet Yatırımlarla Büyüyor

Nametin üretim teknolojisindeki başarısı finansal istatistiklerde de görülüyor. Fortune Türkiye verilerine göre, Türkiye’nin en büyük 500 şirketi sıralamasında 170. sırada. 2010 yılında net satışlarını %889,7 oranında yükseltti. Yurtiçi…

İş Hayatında Örgütsel Stres

Örgütsel stres son yıllarda çalışma yaşamının en önemli sorunlarından biridir. Örgütsel stres, iş ortamındaki bir olguyu, stres kaynaklarını ve gerginlik durumunu işaret etmektedir. Kişilerin örgütle ya da işle ilgili olarak herhangi…

Açık Arttırmanın Tarihi Gelişimi

Açık arttırma, alıcıların ve satıcının aynı ortamda fiyat teklifleri sunarak en uygun fiyata malın, menkul kıymetin, eşyanın vb.. satılmasıdır. Piyasaların tümünde, genelde satıcı en yüksek fiyatı; alıcı da en fiyatı ister. Açık artıma…

Avrupa Birliği’nde Emek Esnekliği

Avrupa Birliği’nde yüksek işsizlik oranları 1970’lerden bu yana sorun olmayı sürdürmektedir. 70’lerin sonunda o yıllara kadar işsizliğin sorumlusu olarak gösterilen petrol etkisi geçtiğinde iktisatçılar ve politikacılar işgücü piyasası…

Çin Ekonomisine Kuşbakışı

IMF Başkanı Christine Lagarde, Çin ekonomisinde  yatırım ve ihracatın çok önemli bir yeri olduğunu ve artık bu konuda değişikliğe gidilmesini önerdiğini söyledi.  Çin’de doğrudan dış yatırımlar üst üste doğrudan azaldı (-%9). Ekonomist …

Hedef: Enflasyonu %5’e İndirmek

Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, “Enflasyonu yüzde 5 hedefine düşürmek için ne gerekiyorsa yapacağız. Bu amaçla gereken miktarda ve gereken süre boyunca parasal sıkılaştırma yapılacak. Ancak bunu yaparken bankacılık sektörüne hasar…