Engellilerin İş Hayatı-2

“Engellilerin İş Hayatı-1” başlıklı yazımda işverenlerin engelli işçi çalıştırması gereken kontenjanı nasıl hesaplayacağını, kontenjan hesaplarken istisna durumlarını, engellilerin çalıştırılamayacağı işlerden bahsetmiştim. Şimdi de diğer…

Engellilerin İş Hayatı-1

Hayatta herkes bir şeyler ile imtihan olur. Kimisi malı-mülkü ile, kimisi ailesi ile, kimisi makam-mevki ile kimisi sağlığı ile… Kimse bedenen/aklen/ruhen bir takım güzelliklerden asla mahrum olmak istemez. Bir takım güzelliklerden mahrum…

Avukatların Sigortalılığı

Stajyer Avukatların Sigortası 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 15. maddesinde; “Avukatlık stajı bir yıldır. Stajın bu kısmında yer alan hükümler uyarınca ilk 6 ayı mahkemelerde kalan 6 ayı da en az 5 yıl kıdemi olan (bu 5 yıllık kıdem…

Genel Sağlık Sigortası

08.03.2017 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6824 sayılı torba kanun ile GSS primleri 53 TL oldu. Gelir testi sonrasında hane içerisindeki gelire göre hesaplanan prim ödeme uygulaması artık olmayacak. Önceki GSS…

Stajyeriniz Varsa Devletten Alacağınız Var…

09.12.2016 tarihinde yayınlanan 6764 sayılı Kanun ile stajyer öğrenciler ile ilgili önemli değişiklik yapıldı. 23.12.2016 tarihli MEB yazısı ile uygulama hakkında açıklamalar yapılmıştır. 6764 sayılı Kanunun 41.maddesi ile 3308 sayılı…

İşverene Sigorta ve Vergi Desteği

687 sayılı KHK ile gelen sigorta ve vergi desteğinin detayları netleşti. Açıklamaları ve örnekleri aşağıdaki gibidir. 31/12/2017 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere, 01/02/2017 tarihinden itibaren özel…