Taksim 2013 Gezi Parkı Direnişi

TAKSİM 2013 GEZİ PARKI DİRENİŞİNİ DESTEKLEYEN İZMİR GÜN DOĞDU EYLEMCİLERİ PROFİLİ ANKET ÇALIŞMASI: ÖZET BULGULAR 14.06.2013-İZMİR  Prof. Dr. R. Funda Barbaros, Doç. Dr. Meneviş Uzbay Pirili, Akın Erdoğan Özge Erdölek             31 Mayıs…

A&G Faaliyetlerinin Rekabete Etkisi

A&G harcamaları bir ülkenin veya firmanın teknoloji yeteneğini tanımlamakta yaygın olarak kullanılan değişkenlerden biridir. A&G harcaması yeni ürün ve/veya üretim yöntemi geliştirme, mevcut ve/veya ithal edilen teknolojinin etkin…

Fiyat Rekabeti

Fiyata dayalı bir rekabet incelemesi yapıldığında, maliyetlerin minimizasyonu temel koşuldur. Bu da doğrudan uluslararası rekabet gücünün makroekonomik değişkenlerin istikrarı ile söz konusu olabileceğini göstermektedir. Şöyle ki;…

Porter Ve Elmas Modeli

Klasik uluslararası ticaret teorileri, nispi avantajların, ülkelerin gelecek nesillere bırakabileceği faktör havuzlarında yattığını söylemektedir. Bu faktör havuzları; ülke toprağı, doğal kaynaklar ve nüfus gibi kavramları içine alır.…

Rekabet Ve Rekabet Gücü Nedir?

Rekabet, evrensel kurallara bağlı bir ilişkiler sistemi olarak, doğa bilimlerinde olduğu gibi, kıt kaynakları kullanarak sınırlı bir talebi ekonomik olarak karşılama ve varlığını geliştirerek sürdürebilme yeteneğini kazanmaktır. Bu bağlamda…

Rekabetin Değişen Boyutu

Rekabet kavramı tarih boyunca önemini korumuş bir kavram özelliği göstermektedir. Özellikle bilgi toplumunun içinde yaşadığımız bu yüzyılda, artan küreselleşmeyle beraber dünya adeta küresel bir köy haline gelmiş; küreselleşme, dünya…