Dolar Değer Kaybediyor

ABD’deki seçimlerin ardından Barack Obama’nın yine galip gelmesi piyasaları olumlu etkilemiştir. Dün Lira karşısında 1,7760 seviyede olan Dolar, bugün 1,7710’lara kadar düştü. Barack Obama yönetiminde parasal teşvik politikalarının…

Halkbank ve Özelleştirilme Kararı

Türkiye’nin en büyük bankalarından biri olan Türkiye Halk Bankası A.Ş. ‘nin, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) tarafından yüzde 20.8’lik hisse payının halka arz yöntemiyle özelleştirileceği açıklandı. Buna ilave olarak ek satış hakkı…

Benzine Yapılan Zam

Türkiye, yapılan benzin zamlarıyla birlikte dünyanın en pahalı benzinini kullanan ülke haline geldi. Benzin, ÖTV’nin artmasından sonra, ilk olarak 26 kuruş zamlandı. Daha sonra tekrar yapılan 9 kuruşluk zamla birlikte litre fiyatı 4.83 TL…

Enflasyonda Artış Beklentisi

Geçtiğimiz ay artan gıda fiyatlarıyla beraber yükselen enflasyonun Ekim ayında da elektrik ve doğal gaza gelen zamlarla birlikte yükselişini sürdürmesi bekleniyor. Akaryakıt ve alkollü içeceklere gelen zamlar da enflasyondaki bu artışa…

Türkiye’de Vergilendirme

GSYİH dolaylı ve dolaysız vergilerden farklı yönlerde etkilenmektedir. Gelir ve kazanç üzerinden alınan dolaysız vergiler artarsa yatırım miktarı değişecektir ve GSYİH bundan olumsuz yönde etkilenecektir. Ayrıca bu vergiler üretim miktarını…

1980’den Günümüze Vergi Politikaları

24 Ocak 1980 yılında alınan kararlarla birlikte Türkiye ekonomisinde büyük dönüşümler olmuştur. Bu kararlarla birlikte dış ticaret serbestleştirilmiş ve ülkemiz ithalata yönelik sanayileşme stratejisinden ihracata yönelik sanayileşme…

1961-1979 Dönemi Vergi Politikaları

Bir önceki dönemde uygulanan vergi politikası devlete gelir sağlamak amacı taşıyordu, ancak bu dönemdeki vergi politikası 1923-1960 dönemi politikasının amacının yanında piyasadaki kaynak dağılımı hedeflerini gerçekleştirme amacı da…

1923-1960 Dönemi Vergi Politikaları

Türkiye’de Vergi Uygulamaları Türkiye’de gelir dağılımdaki bozukluğun giderek artması ve vergilerin adaletsiz şekilde toplanması, vergi politikasının etkin olmadığının göstergesidir. Bu olumsuzlukların nedenini, sonuçlarını ve bunlara…

Vergilendirmede Teorik Çerçeve

Ekonomik büyümenin sağlanması, iktisat politikasının olduğu kadar maliye politikasının da amaçlarından biridir. Maliye politikaları ekonomik istikrar sağlarken ekonomik büyümeyi de gerçekleştirmelidir. Ekonomik istikrar kısa dönemli,…