2000-2001 Türkiye Ekonomik Krizi Analizi

1.GİRİŞ Bu çalışmada ki amaç; Türkiye’de 2001 Şubat ayında yaşanan finansal krizi irdelemektir. Burada ekonomi ve ekonomik krizin kısa bir tanımı yapıldıktan sonra Türkiye’nin kriz ortamına nasıl, neden sürüklendiği ve bu krizleri nasıl…

Sorular ve Cevaplarla Merkez Bankası

SORULAR VE CEVAPLARLA MERKEZ BANKASI ENFLASYON HEDEFLEMESİNDE NELERİ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURUYORSUNUZ? Enflasyon terimi bir ekonomideki mal ve hizmetlerin fiyatlarında gözlenen sürekli ve genel kapsamlı artışı ifade etmektedir. Bunun…

Atatürk Dönemi Ekonomi Politikaları

1. GİRİŞ Bu çalışmada Mustafa Kemal Atatürk’ün ekonomi politikası ve bu konu hakkında paylaştığı görüşlerinden yola çıkarak ‘Atatürk'ün ekonomi politikasının temel ilkeleri’ ve bu ilkelerin oluşumunu hazırlayan etmenler ile bunların…

Sermaye Piyasası Kurulu

GENEL HATLARIYLA SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULUNUN OLUŞUMU Sermaye Piyasası Kurulu, tasarrufların menkul kıymetlere yatırılarak halkın iktisadi kalkınmaya etkin ve yaygın bir şekilde katılmasını sağlamak ve sermaye…