1990-2000 Dönemi Türkiye’de Dış Ticaret

1990’lı yıllarda yaşanan iç ve dış faktörler ülkenin dış ticaret yapısını büyük ölçüde etkilemiştir. Dış faktörler; körfez krizi ve dünya ekonomisindeki durgunluk. İç faktörler; yüksek enflasyon oranı, kamu açıkları, iç ve dış borç…

19.Yüzyılda Osmanlı Devleti

19.YY’DA OSMANLI DEVLETİ 15.yy sonu ve 16.yy başlarında Batıda bir dönüşüm süreci başlamıştır. Gelişen ticari ilişkiler,parasallaşma, Rönesans, reform… vb. bu süreç 18.yy’da gerçekleşen sanayileşme ile yeni bir boyut kazanır. Osmanlı…

Fichte List’in İktisadi Görüşleri

Fichte List’in İktisadi Görüşleri İngiliz Klasik Okulu’nun Almanya’da yaptığı etkiye karşı tepki niteliğinde bir romantik akım doğmuştur. Bu akımın felsefesi, Tabii Kanun Felsefesini ve Faydacılığı reddediyordu, merkantilist geleneğe…

İkiz Açık Üzerine Amprik Çalışma

Amprik Çalışma Ve Bulgular Bu çalışmada 1980-2010 yılları arası cari işlemler açığı ve bütçe açıkları dolar olarak hesaplanmış ve ekonometrik çalışma yapılmıştır. DPT (Kalkınma Bakanlığı) ve Merkez Bankası verilerinden yararlanılarak…

Ricardocu Denklik Hipotezi

İkiz açık Hipotezi ile ilgili düşünürlerin yaklaşımlarından Ricardocu Yaklaşımı sunuyorum. Konuyla ilgili bir önceki yazımda Keynesyen Yaklaşım'ı anlatmıştım. 3.1.         Ricardocu Denklik Hipotezi İkiz açıkla ilgili geleneksel…

İkiz Açık Hipotezi Teorik Yaklaşımlar

Bir önceki çalışmamın girişinde bahsettiğim üzere, yazımın devamını bilgilerinize sunuyorum. 2.1.         Cari İşlemler Açıkları Cari işlemler hesabı, ekonomide uluslar arası tüm ekonomik işlemlerinin kayıtlarının yapıldığı ödemeler…