Afrika Fakir Mi?

2015 İnsani gelişme endeksi verilerine göre düşük insani gelişim gösteren ülkelerin çoğunluğunu Afrika ülkeleri oluşturmaktadır. Çok çeşitli iklim bölgelerine ve zengin yeraltı maden yataklarına sahip ve ayrıca her iki iklim kulağında da…

Tarihi İpekyolu Geri Dönüyor

Coğrafi keşifler yapılıncaya dek Avrupa ve Asya arasında ticaret denildiğinde ilk akla gelen ulaşım ağı şüphesiz ki Çin ile başlayan ve Avrupa’ya kadar uzanan İpek Yolu olmuştur. Coğrafi keşiflerin başlamasıyla birlikte ise bu popülerlik…

Japon Mucizesi Gemba Walks

Japon mucizesi olarak bilinen; yıllar içerisinde bir çok farklı sektöre ilham kaynağı ve el feneri olan Gemba Walks, bugün Japon şirketlerinin yanı sıra diğer ulus şirketlerinin de yol göstericisi konumundadır. Peki Gemba Walks’ un…

Geri Dönüşüm Üzerine Değerlendirme

Savaşlar nedeniyle ortaya çıkan kaynak sıkıntısı, insanları tutumlu olmaya ve geri dönüşüm amaçlı atık toplamaya itmiştir. Öyle ki ikinci dünya savaşı sırasında yurtseverlikle de bağdaştırılarak halka bu bilinci empoze eden bugünün gelişmiş…

Kayıt Dışı Ekonomi ve Çocuk İşçiler

Az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerde yapısal bazı sorunlar ekonomi mekanizmasının düzenli işlemesine engel olmaktadır. Bu yapısal sorunlarda biri ise kayıt dışı ekonomi olgusudur. Hem çalışan hem de devlet açısından ağır aksak ve…

TENİS EKONOMİSİ VE GELİR KAYNAKLARI

Spor ekonomisi, dünya ekonomisinden aldığı payı her geçen gün arttırmaktadır. Hacmi artarken aynı zamanda bahis oyunları, yapılan müsabaka sayısı, oyun çeşitliliği, katılan ülke ve sporcu sayısında da artış gözlenmektedir. Bununla…