Nedir Bu Ekonomi?

İktisat yerine son dönemde ekonomi demek daha fazla tercih edilir olmuştur. Peki nedir bu ekonomi? Bunun üzerinde durmaya çalışacağım. Ekonomi insanoğlunun okuyup da izahını yapabileceği ya da yaşayarak tecrübesiyle öğrendiği bir…

Türkiye ve Dünya’dan Aile Şirketleri

 I) Aile Şirketi Kavramı Aile şirketleri hakkında yayınlanan makalelerde, dünyadaki aile kontrollü şirketlerin sayısının, tüm dünyadaki şirketlerin % 65 ile % 80 arası olduğu belirtilmektedir. Bunların önemli bir kısmının küçük ölçekli…

Rekabet Kavramı ve Rekabet Stratejileri

I. Giriş Günümüzde işletmeler faaliyetlerini çok hızlı değişen koşullarda ve büyük belirsizlikler içinde devam ettirmektedirler. Yaşanılan değişime karşı işletmeler sürekli kendilerini yeniliğe zorlamalı ve yoğun rekabetle başa çıkmanın…