Kriz – Çözümü Yanlış Yerde Arıyoruz

2001 krizi ve ardından alınan önlemler ülkemiz için bir ders niteliğindeydi. O tarihlerden itibaren uygulamaya geçilen dalgalı döviz kuru sistemi ile birlikte döviz arz ve talebi serbest piyasaya göre belirlenecekti. Krizi atlatma emareleri…

Sivil Toplum Kuruluşları

Toplumların sosyo-kültürel yapısını şekillendiren temel etken ekonomik etkileşimleridir. Zengileşen toplumların harcamaları da doğru orantılı olarak artar ve lüks yaşam evresine geçilir. Tam tersi durumda da ekonomik kriz, doğal afet vs…

Makyavelizm Nedir?

Niccolo Marchiavelli’nin düşüncelerinden derlenerek ortaya çıkan bir yaklaşımdır. Rönesans hareketinin siyasi-politik kuramcı olarak en önde gelen isimlerinden olan Marchiavelli, siyasi emelleri gerçekleştirmede her yolun mübah olduğunu…

SENDİKALAR

Sanayi devrimine geçiş ile birlikte kapitalizm hayatımızda yer edinmeye başlamıştı. Makinalı üretim ile birlikte emek ihtiyacı doğmuş ve belirli bölgeler yoğun işçi göçü almıştır. Sanayi ürünlerine aç piyasa için fabrikalar üretim…

16. Yüzyıl Osmanlı Devleti Ekonomisi

16.yy Osmanlı Devleti’nin siyasi-idari-mali anlamda yaşadığı en parlak yüzyıldı desek yanlış olmaz. Devlet bu yüzyıl öncesinde yükselişe geçip, bu yüzyılın bitimiyle duraksama –hatta bazı tarihçilerce gerileme- sürecine girmiştir.…

AVM ve Kobi’ler

Ülkemizde her yıl düzenli olarak artış gösteren AVM sayısı bazı problemleri de beraberinde getirmektedir. (1) AVM genelde soğuk bölge insanlarının hem ısınıp hem de alışveriş yapmasına olanak sağlayan bir yer olarak tanımlanır.…

Dışa Bağımlılığımız Hakkında

2008 Mortgage Krizi’nin ülkemizi teğet geçtiği söyleniyordu. O zaman için ülkemizde tam oturmayan bu sektörün krizinden gelişmiş ülkelere nazaran pek etkilendiğimiz söylenemez. Uzun dönemde ise bu krizin etkilerini her alanda görmekteyiz.…