Ekonomide Prusya Modeli

Prusya, 19.yy ortalarına kadar tam olarak siyasi, idari, ekonomik anlamda istikrar sağlayamamıştı. Napolyon komutasındaki Fransız ordularına yenilmeleriyle derin bir girdaba sürüklenmekteydiler. Berlin’in batısında kalan topraklarını…

Merkantalizm Üzerine

Merkantalizm, 1500 lü yıllarda Avrupa'da ortaya çıkmış ve orada gelişmiştir. Bu akımı basitçe tanımlamak gerekirse altın gümüş gibi madenlerin önemine vurgu yapıp dış ticareti ön plana çıkarmak ve ne kadar çok stok sahibiysen o derece…

Ekonomide Bölgesel Eşitsizlik

Bölgesel eşitsizliğin temeli, su kaynaklarına yakın verimli arazilere yerleşmeler ve ilk tarımsal faaliyetler ile başlamıştır. Tabi o yüzyıllarda birbirinden bir haber topluluklar için bu sorun değildi. Yakın çağda ise bölgesel…