Bireyin Güçlü Kişilik Özelliklerinin Temeli Güven Değil Mi?

0

Güçlü Kişilik Özellikleri nelerden oluşur deyip bir düşündüğümüzde Güvenilir bir İnsan Olma durumunun ilk sırada karşımıza belireceği aşikar.

Diğer taraftan başarıya değer veren(İçinde bulunduğu ortam, İnsanlar ve tüm canlılar için artı değer oluşturmanın en önemli başarım olduğunu düşünen)eğitime, öğrenmeye ve gelişime açık, öğrendiklerini paylaşan. şeklindeki bir karakter, mizaç-huy ve yeterlilik korelasyonu yapısı ile karşılaşmamız muhtemel.

Ayrıca hepimizin bildiği üzere güven hem bireysel, hem de iş ve sosyal yaşam alanımızla ilgili ilişkilerin doğru kurulup, sağlıklı bir biçimde ilerlemesi ve gelişmesi bakımından ortak bir mihenk taşı olup, toplumsal yaşamın da deyim yerindeyse harcı ve çimentosu kıymetinde bir öneme sahip.

Bununla beraber İnsan ihtiyaçları denildiğinde kuşkusuz Maslow’un İhtiyaçlar Piramidi ilk sıralarda aklımıza gelir. Dolayısıyla İnsan ihtiyaçları öncelik sırası ile bu teorinin pastasında da önce fizyolojik ihtiyaçların, hemen ardından ise; Güven ve güvende olma durumunun yer aldığını görüyoruz.

Diğer yandan bir İnsanın önce kendisiyle barışık ve kendi tutum ve davranışlarını, özünü sevmeden ailesiyle, komşularıyla veya diğer sosyal yaşam alanlarında genel kabul gören bir davranış ve uyum yapısını yakalaması beklenebilir mi?  Elbette ki beklenemez.

Şimdi biz de konumuzun özüne dönüp devam edecek olursak, bir toplulukta iskelet yapısını temsil eden temel değerler o topluluğun omurgasını oluşturur.

Topluluklarda bu değerleri içselleştirmiş bireylerin değer yaklaşımlarının etkisinden oluşacak bütünsel ve toplumsal kültür(Bireysel, mesleki, kurumsal, yerel, ulusal) ün içinde ise en önemli tutkal özelliği olarak yine ortak güven anlayışı kendini sergilemekte.

Özetle güven önce bireylerin kişilik örüntülerinde sağlam şekilde yer almalı. Sonrasında bireylerin bu güçlü kişilik özelliklerinin tesiriyle önce aile çevrelerinden başlayıp sonrasında iş ve sosyal yaşam alanlarında aynı eksende olumlu,  genel kabul seviyesi yüksek düzeyde gerçekleşecek davranış ve tutum yansımalarını beklemek mümkün olacaktır.

Paylaşmak sevgidir, berekettir.

Cevap Yaz

Your email address will not be published.