Blockchain ve Yeni Bir Finansal Aracın Doğuşu

0

Emirates Islamic Bank’ın geçtiğimiz hafta, Blockchain teknolojisini kağıt çeklerle birleştirmeyi planladığını açıklaması, pek çok kişinin aklında aynı soruyu getirdi: Bu kadar modern bir icadı böyle geleneksel bir ödeme yöntemi ile neden ziyan etmiştik? Çek sistemindeki durumu özellikle ülkemizde iyi bilirsiniz, öyle değil mi?

Bununla birlikte, biraz daha derine inerseniz, bunun sadece buzdağının görünen kısmı olduğunu da görebilirsiniz.

BAE bankacılık sisteminin bir özelliği de, kağıt çekler banka kredileri için tercih edilen güvenlik şeklidir.
Ülkede yerleşik olan uygulama; borç alanın borç veren kişiye, kredinin miktarı ve faiziyle ilgili ileriye yönelik bir çek yazmasıdır. Geri ödeme aylık ise, borç veren genellikle bireysel ödemeleri karşılamak için daha ileri tarihli çeklerin yığını isteyecektir.

Bu, borç verme sürecini daha kolay hale getirir. İmzalı bir çeki el altında tuttuğunuzda, borç vereni inceleme prosedürlerinden ve onay bürokrasisi sorunlarından kurtulabilirsiniz.

Ayrıca, bankalar sıklıkla bir kredi kartı ile müşteriye para vermeden önce aylık limiti karşılamak üzere imzalı bir kağıt kontrolü isteyebilirler. 

Oyun Teorisi
Bu bir teşvik meselesidir. Eğer bir kişiyseniz ve çekiniz karşılıksız çıkarsa, hapishaneye gidebilirsiniz.

En azından, birkaç yıl önceye kadar bir kredi için teminat olarak verilen çeklerin karşılıksız çıktığında ceza verilmesine kadar böyle oldu. Geçen yıl, küçük ve orta ölçekli işletmelerden (KOBİ’ler) karşılıksız çeklerden ceza alınmaması tam bir hayalkırıklılığı yarattı.

Bunu akılda tutmak gerekirse, ‘Blockchain teknolojisi kağıt kontrolüyle buluşuyor’ fikri daha ilginç hale geliyor.

Emirates Islamic Bank (Ortadoğu’nun en büyük bankacılık gruplarından biri olan Emirates NDB’nin bir parçası olan) tarafından geliştirilen proje, her bir çekte benzersiz bir QR kodu basmayı ve onu bir Blockchain platformuna kaydetmeyi içermektedir. Böylece çekler orijinalliğini doğrulamak için verildiğinde taranır.

Çeklerin düzenli olarak kredi teminatı ve geri ödeme olarak kullanıldığını göz önüne alırsak, finans sistemindeki rollerinin önemi ve onları şekillendirmenin çekiciliği ortaya çıkmaktadır. Güvenirliğini arttırmak bankacılık sektörü için bir rahatlama sağlayacaktır.

Büyük Etki
Bankalar sahtecilikten daha az endişe ederse, borç verme konusunda daha istekli olacak ve bu da ekonomik faaliyet üzerinde olumlu bir etki yapacaktır.

IMF son zamanlarda BAE için tahminlerini nispeten sağlıklı rakamlara revize etti, ancak daha kolay borç verme, son birkaç yılın petrol fiyatlarındaki sıkışıklığın en fazla çarptığı sektör olan KOBİ’lerin görünümünü artıracak.

BAE bankacılık sisteminin kontrollere olan bağımlılığının azaltılması için bir revizyon gerçekleşmesi muhtemel olsa da, derin kültürel değişiklikler zaman almaktadır. Emirates Islamic Bank’ın fikri, sistemin bir problemine kısa vadeli bir çözüm sağlayabilir ve sektörün teknolojinin potansiyelini anlamış olabilir.

Dahası, dijital ağları kağıt parçaları ile birleştiren kavram ilginçtir ve yeni bir yenilik vektörüne işaret edebilir.

Hem sahtekârlığa hem de teknolojik açıdan kırılmaya karşı dayanıklı fiziksel “ödeme garantileri”. Yepyeni bir finansal aracın doğuşuna bakıyor olabiliriz.

Cevap Yaz

Your email address will not be published.