Çin’in 2017 Yılı Borç Oranı Ne Kadar?

0

Geçtiğimiz günlerde Çin hakkında oldukça çarpıcı rakamlar açıklandı. Buna göre Çin’in toplam borç oranı 29 trilyon dolar’ı buluyor ve bu, dünya için ciddi tehdit anlamını taşıyor. İşin diğer korkutucu boyutu ise bu borçların toplam faiz oranı ise 870 milyar dolar civarında.

2017’nin ilk çeyreği itibariyle dünyadaki ülkelerin toplam borç rakamı 217 trilyon dolar. Bu borç oranının 56.4 trilyon doları ise gelişen ülkelere ait. Bu da toplam pay içerisinde yüzde 26’lık bir kısmı oluşturuyor. Gelişen ülke borçlarının yarısını Çin oluşturuyor. Dünyanın ikinci büyük ekonomisi olan Çin’in borç seviyesi son beş yılda ekonomisinde yaşanan gelişmelerden dolayı büyük oranda artış gösterdi.

Ancak diğer ülkeler tarafından artan bu borçlar küresel ekonomi için bir tehdit olarak görülmeye başladı. Çin’in bir yıllık faiz ödemesi 870 milyar dolar seviyelerinde hesaplanıyor. Yani Çin, Türkiye’nin bir yıllık ekonomisi kadar faiz ödüyor. Türkiye’nin geçen yıl ki gayrisafi yurt içi hasılası (GSYH) 857.7 milyar dolardı. Çin’in bu ağır borç yükü, krize girdiği takdirde büyümesinin yüzde 3’ün altına inebileceği ve bunun etkilerinin de dalga dalga küresel ekonomiye yayılabileceği anlamına geliyor.

Küresel krizin ardından finans otoriteleri kredi büyümesi için düğmeye bastı. Devamında ise büyüme seviyeleri bir daha indirilmedi. Çin’de hane halkının, hükümetin ve özel sektörün borçları 28.8 trilyon dolara kadar çıktı. Bu borçların gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) ya oranı yüzde 258 seviyesine yükseldi. Borçların 17 trilyon dolarlık en büyük payını ise özel sektör oluşturuyor. Bu şirketlerin büyük bir bölümünü çelik, kömür, inşaat ve gayrimenkul geliştirmeye kadar birçok alanda hizmet veren devlet kontrolündeki firmalar oluşturuyor.

Çin’de kredi büyümesi bu hızla devam ederse çöküş yaşama olasılığı oldukça fazla. Belirli bir seviyeden sonra hükümetin borçları çevirememesinden ve yeni projeleri finanse edememesinden endişe ediliyor. Çin, borç oranlarını azaltmaz ise küresel ekonomi için de önemli bir tehdit unsuru oluşturuyor. Ülke, bu seviyelerde bir  krize sürüklenirse büyümenin yüzde 3 altına düşmesi mümkün.

Özetlersek;

  • Borç seviyesi GSYH’nin yüzde 258’sine ulaştı. 2008 yılında bu oran yüzde 160 seviyelerindeydi.
  • Çin’in GSYH’si yaklaşık 11 trilyon dolar. Ülkenin finans dışı borçlarının GSYH’ye oranı, dünyanın en borçlu ülkesi ABD ile neredeyse aynı seviyede.
  • Hanehalkı borç seviyesi, toplam içindeki payın yüzde 45’i civarında.
  • 29 trilyon dolarlık borcun 17 trilyon doları özel şirketlere ait.
  • 3 milyar nüfusluk ülkenin kişi başına borç oranı yaklaşık 21,279 dolar.

Kaynak: finansgundem .com/haber/cinin-faiz-odemeleri-turkiye-ekonomisi-kadar/1218226

 

Cevap Yaz

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.