Daha Yeşil Bir Dünya İçin Seçilen Sektörler: Balıkçılık

0

Daha Yeşil Bir Dünya İçin Seçilen Sektörler : Balıkçılık

Balık en önemli yenilenebilir kaynaklar arasında yer almaktadır. Deniz ve tatlı su ekosistemlerindeki canlılık dünya üzerindeki birçok insan için önemli protein kaynağı ve besin kaynağı olan balıklar için oldukça önemlidir. Balık protein kaynaklarından birini oluşturmakla birlikte, balıkçılıkla uğraşanlara yarı zamanlı iş imkanları sunmaktadır. Şu anda dünyada balık stokları tahminen %25 civarındadır. %52 stok ise maksimum sürdürülebilir limitleri oluşturmaktadır. (OECD,2008).

Balık tüketimi hızlı artış göstermektedir. 1960’larda 9.9 kg olan kişi başına tüketim, 1970’lerde 12.6 kg, 1990’larda 17.0 kg ve 2007 yılında 17 kg civarındadır. Yıllık tüketim bölgeler arasında değişmekle birlikte talep en çok OECD ülkeleri arasından gelmektedir. En düşük ise Afrika ve Güney Amerika’dadır.

Şekil 3: Kişi Başına Balık Tüketimi

Untitled

 

Tarım sektöründeki gibi balıkçılık sektöründe de gelir seviyesi oldukça düşüktür. Dünyadaki balıkçıların yaklaşık %20’sini oluşturan 5.8 milyon balıkçı günde 1 doların altında çalışmaktadır. Avlanma yasakları balıkçılık sektöründe istihdamı azaltmaktadır.

Balıkçılık sektörünün sürdürülebilirliği iklimsel değişimlerden etkilenmektedir. Örneğin Avrupa da deniz yüzeyi sıcaklığındaki değişimler, rüzgar rejimi, su kaybı, denizdeki akıntılar balık stoklarını etkilemektedir. Gelişmekte olan ada devletlerindeki durum ise deniz seviyelerindeki değişimler ve deniz yüzeyindeki ısınmalardan etkilenmektedir. Ayrıca atmosferdeki karbondioksit miktarondaki artışlar okyanuslarda asitlenme etkisi yaratarak balık stoklarını ve ekosistemi etkilemektedir.

Dünyanın birçok yerinde aşırı avlanma ve yanlış avlanma yöntemleri nedeniyle denizlerdeki balık stokları hızla tükenmektedir. Sürdürülebilir uygulamalar ve balık stoklarında azalma olmaması için avlanma yöntemlerinde kısıtlamalara gidilmelidir. İzin verilebilir bir avlanma limitine gidilmelidir. Bu limit canlı ağırlık cinsinden veya balık cinslerinin sayısına göre verilmelidir. Balıkçı teknelerinin çevreye verdiği zarar ve tüketici fiyatları balıkçılığın çevresel maliyetini oluşturmaktadır.

KAYNAKLAR
⦁ Alagöz, M.(2007); “Sürdürülebilir Kalkınmada Çevre Faktörü: Teorik Bir Bakış”, http://www.sd-certificate.info/dyn_files/sd/104.doc
⦁ Ceylan, T.(1995); “Sürdürülebilir Kalkınma”, Gelişme İktisadı, Editörler: Tamer İşgören ve Mehmet Türkay, Beta Yayınları, İstanbul, ss.203-223.
⦁ Dulupçu, Murat A.(2001); “Sürdürülebilir Kalkınma Politikasına Yönelik Gelişmeler”, http://www.dtm.gov.tr/dtmadmin/upload/EAD/TanitimKoordinasyonDb/politika.doc.
⦁ Ener, N. (1997): Doğal Kaynak Kullanımında Alternatif Yöntemler, Yeni Yaklaşımlar . Editör Vural F. Savaş. Marmara Üniversitesi, Türkiye Ekonomisi Araştırma Merkezi ve Friedrich Naumann Vakfı, Ankara.
⦁ Gürsoy, U (2004); Enerjide Toplumsalcı Maliyet ve Temiz ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Türk Tabipleri Birliği Yayınları, Ankara, 192s.
⦁ Kaypak, Ş.(2011); Küreselleşme Sürecinde Sürdürülebilir Bir Kalkınma İçin Sürdürülebilir Bir Çevre. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 13 (20): 19-33. 2011
⦁ Koçaslan G, (2010); Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi Çerçevesinde Türkiye’nin Rüzgar Enerjisi Potansiyelinin Yeri ve Önemi, İ.Ü. İktisat Fakültesi İngilizce Bölümü, Sosyal Bilimler Dergisi, (4), 53-61
⦁ Müftüoğlu, T. (2008);“Sürdürülebilir Kalkınma ve Çevre”, Çevre ve İnsan, 72, 45-46. 2008
⦁ OECD Environmental Policy: How to Apply Economic Instruments, OECD Publications, Paris 1991 http://www.oecd.org/dataoecd/14/3/2386636.pdf.
⦁ Sam, N. (2006); “Değişim Çevre Anlayışı ve Küresel Ekonomik Sistem İçerisinde Sürdürebilir Kalkınma Kavramına Bir Bakış” I. Uluslar arası Ev Ekonomisi Konferansı, Ankara 22-24 Mart, 2006.
⦁ Türkiye Çevre Vakfı (1991), Ortak Geleceğimiz – Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu, Çev. B. Çorakçı, Türkiye Çevre Sorunları Vakfı Yayını, Ankara.
⦁ UNEP, Working towards sustainable development,May 2012 http://www.unep.org/PDF/Workingtowards_full.pdf
⦁ UNEP, Green Jobs: Towards Decent Work in a Sustainable, Low-Carbon World 2008, http://www.unep.org/labour…/Greenjobs/UNEP-Green-Jobs-Report.pdf.
⦁ UNEP Global Green New Deal Policy Brief, March 2009, http://www.unep.org /pdf/A_Global_Green_New_Deal_Policy_Brief.pdf.
⦁ Uysal, A. (2003); Sürdürülebilir Kalkınma: Genel Bakış, 2003, http://vizyon2023.tubitak.gov.tr/teknolojiongorusu/paneller/cevrevesurdurulebilirkalkinma/raporlar.pdf.
⦁ http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oecd-science-technology-and-industry-scoreboard-2011_sti_scoreboard-2011-en
⦁ http://www.oecd-ilibrary.org/environment/oecd-environmental-performance-reviews-japan-2010_9789264087873-en
⦁ http://www.oecd-ilibrary.org/environment/towards-green-growth-monitoring-progress_9789264111356-en

Cevap Yaz

Your email address will not be published.