Daha Yeşil Bir Dünya İçin Seçilen Sektörler: Binalar

0

Daha Yeşil Bir Dünya İçin Seçilen Sektörler: Binalar

Binalar üretilen küresel enerjinin üçte birini tüketmektedir. Dünyadaki elektrik kullanımın %60’ı, kullanılan içme suyunun %15’i binalarda tüketilmektedir. Bu kullanım coğrafi koşullara, iklime ve tüketicinin tercihlerine göre değişmektedir. Binalar en büyük enerji tüketicilerinden biri olmakla birlikte atmosfere sera gazı salınımı %30 civarındadır. Sanayileşmiş ülkelerde enerjiyi ve kaynakları etkin kullanan binaların inşası girişimciyi ve uzman işgücünü gerektirir.  Gelişmekte olan ekonomiler için yüksek performanslı, enerji, su ve kaynak tasarruflu yeni akıllı binaların önemi büyüktür. İnşaat endüstrisi dünya genelinde istihdamın %10’unu oluşturmaktadır. Yaklaşık olarak 111 milyon insan kayıtlıdır (UNEP SBCI, 2007; ILO, 2001).

Çevre dostu bina yapımına ilgi giderek artarken yeşil bina olarak tabir edilen çevreci binalar ortaya çıkmıştır. Belli standartlar getirilerek sertifikalanmakta olan yeşil binalar veya çevreci binalar yapı sektöründe daha değerli, doğaya saygılı, ekolojik, konforlu ve enerji tüketimini azaltan binalar olarak yeni bir yönelim ve sektör ortaya çıkarmıştır.

Çevreci bina özelliği; tasarım, inovasyon binada kullanılan yapı malzemelerinin özellikleri, yapım aşamasında dikkat edilen çevresel etkinlikler, yapım tekniği, atık malzemelerin yeniden kullanımı konularındaki içermektedir. Bu evlerde en az atık oluşumu planlanmış ve oluşan atıklarında yeniden kullanımı ve geri dönüşümü yapılarak değerlendirilmesi hedeflenmiştir. Bu kapsam standart donanımların otomasyonundan, evin kendisi için gereken enerji ve temiz su kaynağı oluşturması, oluşan atıkların geri dönüşümlü olarak kullanılmasını sağlayabilecek çok geniş bir yelpaze içinde ele alınmaktadır. Ayrıca binaların inşaatı sırasında, daha az yakıt harcanmasını sağlamak için hafriyatı en aza indiren yöntemler kullanılmaya çalışılmaktadır. İnşaat artıkları çeşitli yöntemlerle yeniden değerlendirilerek çevre kirliliği en aza indirilmektedir.

Bina yapımında kullanılan malzemelerin seçiminde insan sağlığı açısından tehlikeli olmayan doğal malzemelerin seçimine özen gösterilmektedir. Özellikle toksik gazlar içermeyen boyaların seçilmesi ve halı kullanılmaması, bina içerisindeki hava kalitesinin daha yaşanılabilir durumda olması amaçlanmaktadır.

 

Hükumetler, kamu binalarının enerji tasarrufu sağlanacak şekilde yenilenmesi ya da yeniden inşa edilmesi için harcama yapmalıdır ve özel şirketler ile konut inşa eden bireylere binalarını enerji ve kaynak tasarrufu yapacak şekilde oluşturmaları için vergi teşvikleri yaratmalıdır.

Yeşil Binaların Faydaları

 • Kentsel yaşam alanlarına değer katması
 • Yapının ekonomik değerini artırması
 • Yapım aşamasında doğal çevre tahribatının en aza indirilmesi
 • Temiz teknolojilerin kullanımı ve geliştirilmesine ortam sağlaması
 • Hafriyat ile ortaya çıkan atık malzemenin değerlendirmeye alınması
 • Yeşil çatı uygulaması ile yağmur sularının arındırılması
 • Yağmur sularının kullanımı ile kanalizasyon sisteminin yükünü azaltma
 • Güneş enerjisinden yaralanma
 • Rüzgar enerjisinden faydalanma
 • Doğal ışıktan yaralanma
 • Yeşil katmanların güneş ışınlarını yansıtmaması ile sera etkisini oluşturan yansımaları azaltması
 • Enerji tasarrufu sağlaması
 • Yeşil katmanları ile oksijen üretmesi
 • İzolasyon sistemleri ile ısıtma soğutma maliyetlerinin ve karbondioksit salınımının azaltılması
 • Geri dönüştürülebilir atıkların kullanılabilmesi
 • Az su tüketen bitki ve ağaçlar ile peyzaj yapılması
 • Atık malzemelerden dönüştürülerek üretilen yapı malzemelerinin kullanılması
 • Harekete duyarlı sensörler ile havalandırma ve ışıklandırma
 • Binanın kendi elektriğini üreten sistemlerin kurulması
 • Güney cephede tromb duvarı uygulamaları ile kışın ısı ihtiyacının yarısının güneşten sağlanması

KAYNAKLAR

 • Alagöz, M.(2007); “Sürdürülebilir Kalkınmada Çevre Faktörü: Teorik Bir Bakış”,
 • Ceylan, T.(1995); “Sürdürülebilir Kalkınma”, Gelişme İktisadı, Editörler: Tamer İşgören ve Mehmet Türkay, Beta Yayınları, İstanbul, ss.203-223.
 • Dulupçu, Murat A.(2001); “Sürdürülebilir Kalkınma Politikasına Yönelik Gelişmeler”,
 • Ener, N. (1997): Doğal Kaynak Kullanımında Alternatif Yöntemler, Yeni Yaklaşımlar . Editör Vural F. Savaş. Marmara Üniversitesi, Türkiye Ekonomisi Araştırma Merkezi ve Friedrich Naumann Vakfı, Ankara.
 • Gürsoy, U (2004); Enerjide Toplumsalcı Maliyet ve Temiz ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Türk Tabipleri Birliği Yayınları, Ankara, 192s.
 • Kaypak, Ş.(2011); Küreselleşme Sürecinde Sürdürülebilir Bir Kalkınma İçin Sürdürülebilir Bir Çevre. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 13 (20): 19-33. 2011
 • Koçaslan G, (2010); Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi Çerçevesinde Türkiye’nin Rüzgar Enerjisi Potansiyelinin Yeri ve Önemi, İ.Ü. İktisat Fakültesi İngilizce Bölümü, Sosyal Bilimler Dergisi, (4), 53-61
 • Müftüoğlu, T. (2008);“Sürdürülebilir Kalkınma ve Çevre”, Çevre ve İnsan, 72, 45-46. 2008
 • OECD Environmental Policy: How to Apply Economic Instruments, OECD Publications, Paris 1991
 • Sam, N. (2006); “Değişim Çevre Anlayışı ve Küresel Ekonomik Sistem İçerisinde Sürdürebilir Kalkınma Kavramına Bir Bakış” I. Uluslar arası Ev Ekonomisi Konferansı, Ankara 22-24 Mart, 2006.
 • Türkiye Çevre Vakfı (1991), Ortak Geleceğimiz – Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu, Çev. B. Çorakçı, Türkiye Çevre Sorunları Vakfı Yayını, Ankara.

Cevap Yaz

Your email address will not be published.