Daha Yeşil Bir Dünya İçin Seçilen Sektörler : Ormancılık

0

Daha Yeşil Bir Dünya İçin Seçilen Sektörler : Ormancılık
Ormanlar iklim, ekosistem, yaban hayatı, ve canlı yaşamı için oldukça önemlidir. Orman tahribatı ve yıkımı toprak erozyonuna neden olmaktadır. Ormanlar dünya üzerindeki biyolojik çeşitliliğin sağlanmasında, yağış rejimlerinin düzenlenmesinde ve atmosferdeki sera gazının ana kaynağıdır. Ayrıca ormanlar dünya üzerindeki ham madde, enerji ve çevresel servisler için en büyük yenilebilir enerji kaynakları arasında yer almaktadır.
Orman sektörü üç alt sektörü kapsar: ormancılık, ağaç işleme, kağıt hamuru ve kağıt üretimi. Birçok ülkede orman ile ilgili sektörlerde istihdamın kaynağı, ekonomik büyüme ve canlı hayatı oldukça önemlidir.

Gıda ve Tarım Organizasyonuna (Food and Agriculture Organization,FAO) göre küresel ölçekte 2006 yılında 13.7 milyon kayıtlı kişi orman ve ormancılığa bağlı sektörlerde çalışmaktadır. Bu kayıtlı isithdam toplam işgücünün %0.4’üdür. Ayrıca kayıtlı olmayan 30-50 milyon istihdam ve 410 milyon kişide yerli insanlar ve orman sakinlerini oluşturmaktadır. İstihdamın ormancılığa bağlı alt sektöre göre dağılımı Şekil 3 de görüldüğü gibidir.
Şekil 4: Ormancılığa bağlı alt sektörlerde kayıtlı istihdam sayısı (1000 Kişi)

Untitled

Sektördeki istihdamın diğer sorunları; aşırı çalışma saatleri, düşük ücretler, yeteneksiz iş gücü ve tehlikeli çalışma koşullarıdır.

Çalışma şartlarının tehlikeli olması ve eğitim yetersizliği gibi nedenler birçok iş kazasını da beraberinde getirmektedir. Ormansızlaşma oranları 1990 yılın da 16 milyon hektarken 2000 yılında 13 milyon hektara düşmüş olmasına rağmen ilk ormanların kaybında çevresel tehdit halen devam etmektedir. (FAO,2010)
Şekil 5: Ormancılıkta İş ve Yeşil İşin Bölgesel Dağılımı

Untitled

Sertifikalı orman ürünlerini tüketmek canlı yaşamı ve çevre sağlığı açısından oldukça önemlidir. Kağıt ürünlere olan talebi azaltmak ve sürdürülebilir ormanlardan gelen kereste ve kağıt ürünlerini korumak için elektronik posta kullanılmalıdır.

Cevap Yaz

Your email address will not be published.