David Ricardo Kimdir?

0

İktisadi görüşleri, “iktisadi politika ve vergilendirmenin prensipleri hakkında” adlı çalışmasında yer almıştır. Ricardo temelde bölüşüm analiziyle uğraşmıştır, amaç bölüşümün ne olduğunu ortaya koymak olmuştur, çünkü ona göre iktisadi gelişimin temel belirleyeni bölüşüm meselesi olmuştur.

Ricardo’ya göre enflasyonun temel nedeni para arzında yatmaktadır. Altın ve gümüşü değerlendirirken sadece fiziki bir mal olarak nitelendirme yapmış ve bunların değerlerinin üretimleri için harcanan emekten ibaret olduğunu açıklamıştır. Aynı zamanda düşünür banknotların altın ve gümüş mevcuduyla kayıt altına alınmasını önemle savunmuştur. Aksi takdirde banknot miktarında artış görülmesi kaçınılmaz hal alacak ve bu da piyasa fiyatlarını hayli yükseltecektir diye açıklama yapmıştır. Bunu önlemek için altın ve gümüşün piyasadan çekilmesini öneren Ricardo banknotların külçe altınla değişebilir olmasını ve tedavüldeki paranın tamamen banknot karşılığında çıkarılmasını savunmuştur. Bu uygulama İngiltere ‘de yürütülmüştür.

Düşünüre göre toplumun refahının artması üretim artışı ile gerçekleşir. Üretimin artmasını sağlayan faktörler ise fazla işçi ve yeni üretim tekniklerinin gelişmesi olarak kabul edilmiştir.

Ricardo’ya göre rekabetin, uzun dönemde piyasa fiyatının doğal fiyat dolaylarında oluşmasına neden olduğunu savunmuştur. Ricardo Piyasa fiyatı, doğal fiyatın üzerinde olduğu takdirde üretim artacak aksi durum olduğunda ise üretimin düşeceğini açıklamıştır.

Cevap Yaz

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.