Değişen Dünyada Değişmeyen:Yoksulluk

0

Yoksulluk ve yoksullaştırma kavramları her dönemde tartışılan iki kavram olmasına rağmen konjonktürel dalgalanmalarla artan işsizlik ve azalan sosyal refahla beraber, yapılan yoksulluk tartışmaları hız kazanmıştır. Yoksulluk çok boyutlu neden ve sonuçları bağlamında tartışıldığında oldukça geniş bir bilgi birikimi ve kapsamlı araştırma gerektirmektedir. Bu bağlamda amacım, yoksulluk sorununa ilişkin genel bir çerçeve çizerek, meseleye ilişkin çalışmamda bir hareket noktası oluşturmaktadır.
Yoksulluk, yoksullukla mücadele kavramı ile –günümüz popülist söylemi- adeta bütünleşmiştir. Ancak 21. yy’ın dünyasında yoksullukla mücadele politikalarının ne derece işlevsel olduğu tartışmalıdır. İnsanlık muazzam bir zenginlikle korkunç bir yoksulluğun ciddi bir biçimde kutuplaştığı bir zamanı yaşamaktadır.1 Gelişmekte olan ülkelerin ve geçiş ekonomilerinin büyümeyi hızlandırıp yoksulluğu azaltmayı amaçlayan reformlar ile aradıkları çıkış yolları da hedeflenen sonuçları yaratmada yetersiz kalmıştır. 1980’li yıllardan itibaren uygulanan Ortodoks ekonomik politikalar kapsamında daha fazla liberalizasyon ve küreselleşmenin, yoksulluğu azaltmadığı yönünde yaygın bir kabul vardır.2

Cevap Yaz

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.