Dış Ticaret Endeksleri 2017

Dış Ticaret Endeksleri 2017

0

Dış Ticaret Endeksleri 2017

Dış ticaret endeksleri İhracat ve ithalat için ayrı ayrı hesaplanmaktadır. 2016 yılı ve 2017 yılı ithalat ve ihracat değerleri temel alınarak hesaplama yapılır.

İthalat ve ihracat değer endeksi ,toplam ithalat ve ihracatta gerçekleşen değişimlerdir. Değer endekslerinin hesaplamasın temel olarak yıllara göre ve dolar bazında kullanılır.

Tablolarda dış ticaret hadleri deaçıklanmaktadır, bunun tanımı ise ihracat birim değer endekslerinin ithalat birim değer edeksine oranlanması ile hesaplanmaktadır.
Dış ticaret hadleri; ihracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine oranlanarak elde edilir. Dış ticaret haddinin 100’ün üzerinde orana sahip olması ihracata konu mal ve hizmetlerin pahalıya satılıp daha düşük ithalatların yapılması demektir, yani dış ticaret fazlasıdır bu da ekonomi için iyi bir durumdur. Dış ticaret haddinin 100 altında olması ise tam tersi ülkede yapılan ithalatların ihracat gelirlerinden daha fazla olması demektir.

TÜik’in yayınlamış olduğu 2016 ve 2017 yılları karşılaştırılmalı olarak dış ticaret verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Dış ticaret endeksleri, Aralık 2017

Dış Ticaret Endeksleri 2017

Dış ticaret endeksleri İhracat ve ithalat için ayrı ayrı hesaplanmaktadır. 2016 yılı ve 2017 yılı ithalat ve ihracat değerleri temel alınarak hesaplama yapılır.

İthalat ve ihracat değer endeksi ,toplam ithalat ve ihracatta gerçekleşen değişimlerdir. Değer endekslerinin hesaplamasın temel olarak yıllara göre ve dolar bazında kullanılır.

Tablolarda dış ticaret hadleri deaçıklanmaktadır, bunun tanımı ise ihracat birim değer endekslerinin ithalat birim değer edeksine oranlanması ile hesaplanmaktadır.
Dış ticaret hadleri; ihracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine oranlanarak elde edilir. Dış ticaret haddinin 100’ün üzerinde orana sahip olması ihracata konu mal ve hizmetlerin pahalıya satılıp daha düşük ithalatların yapılması demektir, yani dış ticaret fazlasıdır bu da ekonomi için iyi bir durumdur. Dış ticaret haddinin 100 altında olması ise tam tersi ülkede yapılan ithalatların ihracat gelirlerinden daha fazla olması demektir.

TÜik’in yayınlamış olduğu 2016 ve 2017 yılları karşılaştırılmalı olarak dış ticaret verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Dış ticaret endeksleri, Aralık 2017

“Usta bir iktisatçı…bir dereceye kadar matematikçi, tarihçi, devlet adamı ve filozof olmalı…Geçmişin ışığında, geleceği amaçlayarak bugünü çalışmalı. İnsan doğasının hiçbir parçasını, dikkatinin dışına atmamalı…Bir sanatçı kadar soğuk ve dürüst, buna karşılık bazen bir siyasetçi kadar dünyaya yakın olmalıdır.”. John Maynard Keynes

Cevap Yaz

Your email address will not be published.