Dünya E-Ticaret Hacmindeki Değişiklik 2017

0

Aşağıdaki grafik Dünya E-Ticaret Hacmindeki Değişiklikleri yıl bazında göstermektedir. 2012 yılında gelişmiş ülkelerde %68 olan e-ticaret hacmi, gelişmekte olan ülkelerde %38 oranındadır. 2013 yılında gelişmiş ülkelerde %56’ya gerileyen bu oran gelişmekte olan ülkelerde %44’e kadar yükselmiştir. 2016 yılı ve sonrasında e-ticaret hacmi artışı konusunda gelişmekte olan ülkelerdeki artış ile gelişmiş ülkelerdeki düşüş devam ederek ve aradaki fark gittikçe açılmıştır.

Az gelişmiş ülkelerdeki internet kullanımındaki büyüme potansiyeli, artan genç nüfusun teknolojiye yatkınlığı sektörün talep tarafındaki tetikleyicilerindendir. E-ticaretin hızlı ve kolay olmasının yanı sıra tüketicilerin, gelişen teknolojiler sonucu değişen beklentileri, alışveriş işlemlerinde e-ticarete yönelmelerinin en önemli sebebidir. Arz tarafında ise, klasik perakende sektöründe artan maliyetler ve rekabet nedeni ile kar marjları daralmaya başlamıştır. Klasik perakendedeki bu daralmaya karşın, internet üzerinden satış yapmanın maliyet avantajları ve ulaşılabilecek pazar potansiyeli işletmeler için interneti her geçen gün daha cazip kılmaktadır.

Dünyada e-ticaret hacmindeki değişiklik konusu ele alındığında iki önemli başlık ön plana çıkmaktadır. İlki; dünyada e-ticaret tablosu değişmeye başlamıştır. 2012 yılında toplam e-ticaret hacminin %62’sini gelişmiş ülkeler yaratırken bugün neredeyse %60’ını gelişmekte olan ülkeler yaratmaktadır ve trend bu şekilde devam edecektir. İkincisi; dünyada e-ticaret büyümesinin önümüzdeki dönemde bir nebze yavaşlıyor gibi gözükmesidir. Sektör, halihazırda önemli bir hacme ulaştığından 2012-2016 yıllarında gözlemlenen 2.5 katlık büyüme, bir sonraki 4 yıl için 1.8 kat kadar olacaktır. Yine de klasik perakende ile kıyaslandığında, önümüzdeki dönemde de e-ticaret büyümesi klasik perakende büyümesinin çok üzerinde olacaktır.

Cevap Yaz

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.