Dünya Genelinde Kadın Siyasetçilerin Sayısı ve Refah İlişkisi

0

Siyaset uzun zamandır bir “insan dünyası” olarak düşünülmüştür. Bugün bile kadın liderlerin yönettiği ülkelerde ekonomik ve demokratik kazanımlar arasında güçlü bir bağlantı olduğunu gösteren araştırmalara rağmen, kadınlar dünya genelinde hükümetin yasama ve yürütme organlarında küresel olarak çok fazla temsil edilmemektedir.
Aşağıdaki grafiklerden de görülebileceği üzere; Bugün dünyadaki parlamenterlerin beşte biri ve ulusal liderlerin dörtte birinden azı kadın.
Ruanda, Küba ve Bolivya, kadın milletvekillerinden en yüksek paya sahiptir, ancak Avrupa geleneksel olarak kadınların hükümette en fazla temsilini sürdürmektedir. Haziran 2016’dan itibaren, Belçika, İsveç, Finlandiya ve İzlanda’daki kadın milletvekillerinin oranı üç ila ikiden fazlaydı.
Asya ve Okyanusya ülkeleri, son yirmi yılda siyasi manzara değişimine yönelik kaydedilen ilerlemelere rağmen, kadının ısrarlı sunumunu kanıtlıyor.
İstatistikler, gittikçe artan sayıda kadın güç pozisyonuna yükseldiğinde geçmişteki cinsiyet eşitsizliklerinin aşındığını ileri sürmektedir. Son yirmi yılda, kadın milletvekillerinin dünyadaki payı iki katına çıktı ve 1997’de yüzde 10,8 iken 2016’da yüzde 21,2’ye yükseldi.
Genel olarak bakıldığında, daha büyük veya daha az alana sahip tüm ülkeler, referans dönemde, Kuzey Kore’nin en kötü performans gösterdiği sadece dokuz ülke haricinde, kadınların kendi siyasi sistemlerine katılımlarını artırdı.
Özellikle Etiyopya, Ruanda ve Senegal olmak üzere Afrika ülkeleri, hükümet saflarında kadınları yetkilendirmede önemli ilerlemelere tanık oldu.
Arap ülkelerinde ilerleme ise çok düzensizdir. Birleşik Arap Emirlikleri ve Suriye 2016’da kazançlar elde ederken, Kuveyt veya Katar parlamento odalarında kadın-erkek dağılımında herhangi bir değişiklik olmadı. Kuveyt’te bir kadın birkaç yıldır parlamentoda seçkin bir temsilci, Katar ise bölgede sadece erkeklere yönelik bir parlamentoya bağlı tek ülkedir.
Araştırma, kadın siyasi liderler ve yüksek yaşam standartları olarak yetkilendirildiği ülkeler arasındaki bağlantıyı desteklemektedir. Bu nedenle, sürdürülebilir demokrasiler inşa etmek ve küresel kalkınma hedeflerini gerçekleştirmek için siyasi liderlere kadınların gelişimini teşvik etmek için tedbirlerin alınması gerektiği iddia edilebilir.
Araştırmalar, kadın milletvekillerinin payı ile kişi başı GSYİH arasında pozitif bir ilişki olduğunu göstermektedir.
Buna ek olarak, göreve seçilen kadın sayısı arttıkça, aileye, kadınlara ve demokratik değerleri güçlendiren etnik ve ırksal azınlıklara yönelik politika önceliklerinde buna benzer bir değişiklik var.

Cevap Yaz

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.