Dünyada E-Ticaretin Toplam Ticaret İçerisindeki Payı

0

Farklı tanımları bulunan e-ticaret; sanal ortamdan, mal ve hizmet ticareti, ürün tasarımı, üretim, pazarlama, reklam, tanıtım, sipariş verme, sözleşme yapma, banka işlemleri ve fon transferi, mühendislik hizmetleri, kamu alımları, elektronik para çıkarma, borsa işlemleri, elektronik noterlik, fikir mülkiyet haklarının devri, kiralama işlemlerinin tümüdür.

E-ticaretin toplam perakende içerisindeki payına bakıldığında; 2011 yılında dünyada toplam perakende içerisindeki payı % 3.6 olan e-ticaretin 2016’daki payı %8.5’e yükselmiştir. Bu, e-ticaret sektörünün her yıl klasik perakende sektöründen yaklaşık %1 oranında pay aldığının bir göstergesidir. Klasik perakendedeki azalan kar marjları, tüketici davranışı değişimi, teknolojik inovasyonlar ve yeni iş modelleri sayesinde, 2021 yılında e-ticaretin toplam perakende içindeki payının %13 seviyesine ulaşması beklenmektedir.

Mevcut projeksiyonlar gösteriyor ki 20 yıllık geçmişi olan e-ticaretin doyum noktasına ulaşacağı tarihler pek de yakın değil. Çünkü e-ticaret için daha henüz yolun başındayız. Fiziksel mağazaları olan perakendeciler ve online mağazalar arasındaki sınırlar gittikçe bulanıklaşıyor. Her geçen gün gelişen ve çeşitlenen, dijital çağda perakendeye yön veren IoT, mobil ödeme, omnichannel commerce, social commerce, özelleştirme gibi trendler de yükselişe geçecek gibi görünüyor. Girişimciliğe uygun yoğun genç nüfus, e-ticaretin gelişimi için önemli bir potansiyele sahip.

İlerleyen yıllarda tek bir alanda hizmet veren online perakendecilerin, fiziksel mağazalarda da satış yapmayı sürdüreceği düşünülüyor. E-Ticaretin farklı sektörlere olan etkisi, dezavantajlı kesimlere sağlayacağı fayda, işgücü ve istihdama katkısı, ticaretin genel işleyişine etkisi, toplam ticareti artırması gibi faydaları nedeniyle hem dokuzuncu kalkınma planında, hem de bilgi toplumu stratejisi içinde bu konuya kapsamlı olarak yer verilmiştir.

Cevap Yaz

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.