Eğitim Çalışmalarında Yalnızca İş Bilgilerini Kazandırmayı Mı Amaçlıyoruz?

0

Günümüz iş ve çalışma ortamlarında yürütülen ürün ve hizmet üretimlerine yönelik faaliyetler yanında planlı olsun,  plansız olsun çeşitli sayıda ve nitelikte eğitim ve gelişim faaliyetlerine yer verildiğini hepimiz biliyoruz.

Bununla beraber, eğitim ve gelişim faaliyetlerinin profesyonel olarak gerçekleşmesine dair ise; yine çok değişik metotlar ve formasyonların mevcut olup, işin teorik yanı her geçen gün yeni açılımlarla buluşarak ilerliyor.

Konu eğitim olunca mesela ilk olarak akla gelen elbette ki; eğitim ihtiyacının doğru belirlenmesi.

Peki, Eğitim İhtiyacı Nedir? Dersek.

EĞİTİM İHTİYAÇ ANALİZİ

-Kurumsal yapıya bağlı olarak ortaya konulan hedeflerin, organizasyon yapısının, görev tanımlarının, personel yapısının ve ilgili taraflarının analiz edilmesi,

-Kurumsal ihtiyaçların, mevcut personel yeterliliklerinin ve eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi,

-Kurumsal hedeflerin, eğitim politikası ve temel stratejiler kapsamında eğitim hedeflerinin belirlenmesi,

-İhtiyaç analizi sonuçlarına göre; kurumsal eğitim programının oluşturulması, eğitim konularının ve eğitim içeriklerinin belirlenmesi,

-Eğitim uygulama programının bir parçası olarak eğitim değerlendirme sisteminin altyapısının oluşturulması.

Şeklinde çok özet bir yapı olarak karşımızda belirecek.

Ayrıca bu konunun yine kendi içinde,

Ön analiz.

Hazırlık.

Değerlendirme gibi temel başlıklar üzerinden ilerlediğini biliyoruz.

Ön analize örneğin bir göz atacak olursak,

ÖN ANALİZ

Ön analizlerin üç temel düzeyde yapılması öngörülmektedir:

  • Kurum (organizasyonel yapı) analizi,
  • Görev (fonksiyon) analizi ve
  • Çalışanlar (kişisel) düzeyinde yapılacak çalışan analizi.

Diye bir dizinle karşılaşıyoruz.

Eğitim ihtiyacı analizi çalışmaları konusunda bu eksende daha çok detay vermek mümkün iken, şimdi yazımıza başlık olan konuya dönecek olursak; eğitim ve gelişim ç abaları hem işle hem de değerlerle ilgili tutum ve davranışları desteklemeye yönelik olarak planlanmalı ve bu bakış açısı ile bütünleşik olarak uygulamaya alınmalıdır.

Tıpkı toplumsal dinamiğin değişmez harcı durumundaki;

-Alçakgönüllülük.

-Kibirsizlik.

-Hoşgörü.

-Şiddete başvurmama.

-Paylaşma bilinci.

-Sevgi(beklentisiz).

-Saygı(söz hakkı tanıma).

-Adalet anlayışı (İnsan haklarına dayalı).

-Tüm canlılar ve doğa için hizmet.

-Doğruluk(yalandan sakınma)

-Dürüstlük(sözüne sadakat)

Gibi evrensel değerler’ in toplumsal uyumluluğun oluşmasında sağladığı tartışmasız olumlu etkileşimde olduğu üzere,  işletme ve kurumların kültürel yapısını oluşturacak, koruyup güçlendirerek sürdürecek olan mihenk taşı kıymetindeki alt yapı hiç kuşkusuz yine, kurum ve işletmelerin kültürel değerleri olacaktır.

Dolayısıyla kurumsal değerlerin de, tüm çalışanlar tarafından benimsenip, içselleştirilmesi, aidiyeti güçlü çalışanların desteğiyle kazanılacak rekabet avantajı üzerinden gerçekleşecek başarılı üretimlerle, işletmelerin amaç ve hedeflerine doğru istikamet yol almaları ve sürdürülebilirlikleri ancak bu suretle mümkün olabilecek.

Bu konuyu işlerken 23 Mayıs 2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Kalite Çerçevesinde,

Alan                         :   4- Hazır oluş.

Alt alan                    :   4.4 Öğrenme tecrübesi.

Alt alan bileşenleri :

4.4.1 Bilgi düzeyi

4.4.2 Beceri düzeyi

4.4.3 Tutum düzeyi

4.4.4 Değerler düzeyi   

Değerler kavramın 4.4.4 satırında  bireyin öğrenme tecrübesinde: bilgi, beceri ve tutumdan sonra gelmek üzere yer aldığı görülüyor.

Netice olarak, eğitimin hemen yanında ifadesini bulan gelişim de tam olarak; bir iyileşme ve dönüşümün elde edilmesi demek değil mi?  O halde eğitim çalışmalarımız gerçek manada oluşacak bir gelişimi hedeflemeli.

Gelişimin sağlanabilmesi için de, çalışanlara yalnız iş bilgilerinin transfer edilmesi yerine, aynı zamanda kurumsal kültürü oluşturacak işletme paradigmalarının da çalışanlar tarafından benimsenip, içselleştirilmesine yönelik tutum ve davranışları kazandıracak eğitim ve gelişim planlamaları ile bu yola çıkılmalıdır.

Bu durum ne ölçüde yakalanabilirse, eğitim ve gelişim faaliyetleri de gerçek anlamda dönüşüm etkisini sergileyebilecektir.

Paylaşmak sevgidir, berekettir.

Cevap Yaz

Your email address will not be published.