Eğitim Olmadan Teknolojiyi ve İyi Yönetimi Yakalayabilir miyiz?

0

Ne yapacağımı bilmiyorum: BİLGİ

Nasıl yapacağımı bilmiyorum: UYGULAMA

Neden yapacağımı bilmiyorum: VİZYON

Yapabileceğime inanmıyorum: ÖZGÜVEN

Yapmak istemiyorum: MOTİVASYON

Biz İnsanların neredeyse fizyolojik ihtiyaçlar gibi temel ihtiyaçlarımızdan olan öğrenme ihtiyacı aynı zamanda da süreklilik gerektiren bir özelliğe sahiptir. Bu olgu öncelikle bizim bu ihtiyacımızın farkında olmamız ve de bu farkındalık artıkça gelişen beslenen, geliştikçe de bu farkındalığımızı artıran paralel korelasyonda kendini sergilemekte.

Bu konuda en temel ihtiyacımız ise eğitimin bir maliyet unsuru olmaktan ziyade en katma değeri yüksek yatırım aracı olduğunu bilmemiz ve öncelikle bu konuya yaklaşımımızı bu eksende belirlememiz olacaktır.

Bunun yanında eğitim ve öğrenim ne ölçüde doğru ihtiyaç ile buluşur ise, hedeflenen amaca yönelik olarak belirlenen hedef kitlenin davranışlarını değiştirme ve de geliştirmeye yönelik etkililiği de kuşkusuz o ölçüde kendisini hissettirecektir..

İhtiyaç doğru belirlenince bu defa öğrenmeye duyulan istek ve ilgi ikinci sırada bu buluşma için gerekli olacaktır. Bu sıralama ile devam edecek olursak, yine eğitim ve öğrenmenin güçlü bir kararlılık azim ve sabır ile yoğrulmuş bilinçli çaba ile bütünleşmesi de yine bu husustaki en önemli gerekliliklerden.

Girizgahta da yer aldığı üzere okuma, araştırma ve dolayısıyla öğrenme bizler için temel bir ihtiyaç olmakla beraber, öncelikle bu ihtiyacımızın süreklilik arz eden yapısına yönelik alışkanlık kazanmayı yani sözün özü  yaşamboyu öğrenci olmayı, okuma tutkusuna sahip olmayı ve   en önemlisi de öğrenmeyi öğrenmemiz gerekiyor.

Eğitim ve öğrenme konusu elbette çok çok önemli ve bu konuda belki sayfalara kitaplara sığmayacak ölçüde yazılıp çok şey dile getirilebilir. Konu başlığımıza dönecek olursak bir işletme içinde en önemli yönetim süreçleri arasında işletme çalışanları ve yöneticileri için oluşturulacak eğitim ve gelişim yönetimi  konusundaki işletme yaklaşımının doğru şekilde belirlenmesi olacaktır.

İşletmenin sürekli öğrenen bir organizasyon yapısı kurma yönündeki kalite anlayışı, sürekli öğrenmeye en nitelikli yatırım aracı olarak bakma yönündeki işletme kararlılığı ve duruşu, dolayısıyla eğitimi asla bir maliyet unsuru olarak görmemek ve ekonomik dalgalanmalar meydana geldiğinde ilk yönelimin eğitim için ayrılan bütçelere dönük olmayıp,  ‘’İşleriniz iyi gidiyorsa eğitim bütçenizi iki katına çıkarın, kötü gidiyorsa dört katına’’ diyen  Tom Peters gibi düşünmek.

Netice itibariyle işletmenin eğitim ve gelişim okuryazarlığı; faaliyet alanında rakipleri arasındaki konumunu güçlendirme açısından olsun, faaliyetlerinde başarısı ve bu başarılarının sürdürülebilirliği bakımından olsun kuşkusuz kendisine çok büyük avantaj sağlayacaktır.

Paylaşmak sevgidir, berekettir.

Cevap Yaz

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.