Eğitim Planlamasının İlk Düğmesi Hedef Kitlenin Doğru Belirlenmesi Değil Mi?

0

Eğitim İhtiyacı Analizi ve Etki Analizi iyi şekilde yapıldığında; bu başlıkta da yer verildiği üzere Eğitimlerin Etkililiği bakımından çarpan düzeyi oldukça yüksek durumdaki Hedef Kitle Tespiti bileşeninin belirlenmesi daha doğru bir yapıda tasarlanmış olacak.
Dolayısıyla Eğitim Planlamanın deyim yerindeyse ilk düğmesi kıymetindeki Eğitim İhtiyacı ve Etki Analizinin eğitim yolculukları için Amaç ve Hedeflere varış bileti değerinde öneme sahip olduğu unutulmamalı.

Eğitim ihtiyacı ve etki analizi başarılı şekilde gerçekleştiğinde bu durumun çıktılarından olan Katılımcı (Hedef Kitle) Belirleme aşaması da dengeli bir düzey ile buluşmuş, katılımcıların konuya ilişkin seviyeleri olsun ilgileri ve ihtiyaçları olsun mümkün olabildiğince uyumlu bir grup seçimine imkan tanıyacak.

Hedef kitle katılımcıların belirlenmesi açısından öncelikle;
– Katılımcıların yaptıkları iş ile bağlantılı şekilde konuya olan ihtiyaçlarının teorik veya uygulama alanı olarak tespiti.
-Katılımcı öğrenme ihtiyaçlarının yetkinlik dağılımı( bilgi-beceri-tutum) nın tespiti.
-Katılımcıların bireysel olarak görsel-işitsel-dokunsal öğrenme yatkınlıklarının araştırılması.
Gerekiyor.

Grup seçiminde benim bir de önerim olacak, o da şöyle; kurumsal eğitimler için grup belirlemesi yapılırken yalnızca mevki seviyesi, yani unvan bazında bakılmamalı, katılımcıların birer yetişkin olarak oluşturabilecekleri sorularla, kendi deneyimlerinden öğrendiklerini paylaşarak oluşacak sinerji ile eğitimin verimliliğinin ve kalitesinin perçinleneceği bilinmeli.

Bununla beraber, katılımcıların katkısı ile oluşacak interaktifliğin eğitimin gerçek başarı faktörü olacağından hareketle, katılımcıların ilgilerinin açık kalmasını sağlayacak aktiviteler, oyunlaştırmalar yanında da katılımcıların gerçek katılımları olan fikirlerinin ve sorularının eğitim sırasında ortama akması için öncelikle olumlu ortam ve iklim gerektiği farkındalığına her daim sahip olmalıyız.

Netice olarak, iş ve yönetimin her alanında olduğu üzere bütünsel bakmak ve elbette momentum güce ulaşmak önemli.
Eğitimlerde de momentumun yakalanması ancak grup öğrenmesi kültürünün yerleşip ilerlemesi ile ivme kazanacaktır.
Sağlık ve başarı dolu verimli ve etkili eğitimler temennilerimle.

Paylaşmak sevgidir, berekettir.

İnsan Kaynakları Yönetimi ve Kariyer Geliştirme Uzmanı www.nedimileri.com

Cevap Yaz

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.