Ekonomi ve Şirketlere Giriş

0

İktisat ya da işletme okurken bilmemiz gereken temel konular nelerdir? Bu bölümler neden herkesin ilgisini çekmektedir ve bize yol gösterecek olan kısmı nasıl kullanabiliriz?

Öncelikle işletme ve iktisat ile ilgili bölümler temelde toplum biliminin türev konularındandır. Ana konuları sosyoloji, psikoloji gibi direkt bireyleri ilgilendiren konular olarak belirtirsek işletme ve iktisat gibi alanlar dolaylı yollardan bireyleri ve toplumu etkilediğinden türev olarak adlandırılabilir.

Bu alanlar her ne kadar dolaylı bir etkiye sahip olsa da her kesimden bireyin bir kenarından ilgisini çektiği için yazının devamında öğrenciler ve ilgilileri için temel bazı konulara yer verilecektir.

Teknik olarak aralarındaki farkları bir kenara bırakırsak iki bölüm de toplum için hayati konuları yönetebilmeye yardımcıdır. Genel olarak işletme deyince şirketler, üretim, pazarlama, muhasebe, finans gibi konular akla gelirken; iktisat ile ilgili daha detay konular olan para, faiz, ekonomik göstergeler ile diğer konular akla gelmekte ve temelde öğrenciler not almak, ilgili diğer bireyler de işleriyle ilgili bunları merak etmektedir.

İktisat ihtiyaç, fayda, arz ve talep gibi konularla başlarken pek sorun olmamakla birlikte para, faiz, piyasalar, politika ve göstergeler gibi diğer konular işin içine girince öğrenciler için zor konular da başlamaktadır. Aynı şekilde ekonomiye meraklı birçok birey için de basit piyasa göstergelerini nasıl kullanıp uygulayacaklarını bilmeleri gerektiğinde benzer bir karışıklık meydana gelir. Bu karışıklıkların çözümü için konuların bağlantı noktaları ile nasıl kullanılacağı kısmında işletme ve iktisat konusu ayrımı yapmadan açıklamaya devam edebiliriz.

Öncelikli olarak teoriyi barındıran öğreti konularının kendi içinde birer zincir halkası olduğunu söylemekle başlayabiliriz. Üstelik her amaç için de farklı yollar farklı zincirler gereklidir. Çoğu kişiden, şu piyasalara ne oluyor? Neden fiyatlar ya da ilgili göstergelerde bir hareketlilik oldu? Ya da firmaların reklam, satış, vs stratejileri neden bu kadar farklı? A firmasını öne çıkaran nedir? Vergiler neden bu kadar oldu? Endeks değerleri nasıl değişiyor? Göstergeleri nasıl değerlendirmeliyiz? Gibi sorular çeşitlendirilebilir elbette.

Öğreti alanı oldukça geniş olan bu ve benzer soruların yanıtı bu alanın bizlere sunduğu; dünyayı hem bulunduğumuz yerden hem de geniş perspektiften görebilmemizi sağlamaktadır. İşte bunu bilen firmaların yaptığı doğru iş stratejileri geliştirerek ilerlemeye çalışmaları onları rekabet ettikleri alanlarda öne çıkaracaktır. Bu sayede pazardaki konumunun sağladığı güç ile farklılaşması kaçınılmaz olacaktır. Firmaların genel olarak pazardaki konumları ve rakipleriyle kıyaslanmasında endekslerden yararlanılabilir. Özellikle Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) hazırladığı veriler ile dönemsel olarak firmalar birbirlerini karşılaştırabilir ve sektörel kararlarda bunlardan faydalanmaları mümkündür.

Kamunun en önemli gelir kaynağı olan vergiler ülkemizde dolaylı vergilendirme usulüne tabi olduğundan bireylerin bunların farkına varması genelde ekonominin daha kötü olduğu dönemlerde daha çabuk olmakla birlikte vatandaşın alım gücü ve bireylerin tüketim tasarruf alışkanlıkları gibi verilerin tespitinde önemli bir yere sahiptir. Tabi genel olarak maliye politikası içinde kamunun gelir ve harcama kalemleri üzerindeki denge gibi unsurlar da burada önem kazanır.

Piyasa dediğimiz aslında bir varlık ve kaynak havuzu gibi de düşünülebilir. Bunlar kaynak, ürün ve döviz piyasaları olarak gruplanmaktadır. Kaynak piyasası genel olarak emek, sermaye, doğal kaynak ve girişim şeklinde öğretilen temel faktörlerin kullanılması ile oluşmaktadır. Bu sayede oluşan çıktı da rant, kar, ücret ve faiz olarak adlandırılmaktadır. Ekonomik yorumlarda çok duyulan hane halkı geliri de buradaki kaynaklar ile ilgilidir.  Faktör piyasaları kullanılarak elde edilen ürünlerin işlenmesi ve değerlendirilmesi de ürün piyasası işlemlerine dahildir. Döviz piyasası denen, herkesin daha çok aşina olduğu, yabancı paraların işlem görmesiyle oluşur. Genel olarak bakıldığında finansal yönetimin sağlandığı bu havuz ile firmalar ve bireyler ekonomik faaliyetlerini kontrol altına almaya çalışır diyebiliriz.

Ulusal ya da uluslararası ticaretlerini sürdürürken firmaların görünürde en çok dikkat ettiği kısım sayılan son grup olmakla birlikte hepsi de oldukça önemlidir. Önemli olan hiçbir şeyi teoride bırakmayıp; her şeyi hayatın içinde anlamlandırabilmektir. Bu sayede öğretinin yol göstericiliğinden söz etmek mümkün olur…

Cevap Yaz

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.