iktisadi Ekonometrik Analiz ve Ekonomi Blogu
Aynı Etikete Sahil Yazılar

Ortodoks ekonomik politikalar

Değişen Dünyada Değişmeyen:Yoksulluk

Yoksulluk ve yoksullaştırma kavramları her dönemde tartışılan iki kavram olmasına rağmen konjonktürel dalgalanmalarla artan işsizlik ve azalan sosyal refahla beraber, yapılan yoksulluk tartışmaları hız kazanmıştır. Yoksulluk çok boyutlu…