Etiketli: Ortodoks ekonomik politikalar

Değişen Dünyada Değişmeyen:Yoksulluk

Yoksulluk ve yoksullaştırma kavramları her dönemde tartışılan iki kavram olmasına rağmen konjonktürel dalgalanmalarla artan işsizlik ve azalan sosyal refahla beraber, yapılan yoksulluk tartışmaları hız kazanmıştır. Yoksulluk çok boyutlu neden ve sonuçları bağlamında tartışıldığında oldukça … Devami