iktisadi Ekonometrik Analiz ve Ekonomi Blogu
Aynı Etikete Sahil Yazılar

para birimi

Bretton Woods Sistemi ile Parasal Gelişmeler

1.Dünya savaşı sonrasında ihtiyaç duyulan yeni parasal sistemin kurulması için ortaya çıkan Bretton Woods Sistemi aslında ABD’nin New Hampshire eyaletinin Bretton Woods kentinde yapılan çok önemli konferanstan almıştır adını. 1-22 Temmuz…

Devalüasyon Nedir? Tanımı ve Örneklendirilmesi

Devalüasyon, ülkenin resmi para biriminin, diğer ülke para birimleri karşısında değerinin azaltılması anlamına gelir. Devalüasyon, devletin müdahalesi sonucunda yapılır ve bazı durumlarda devalüasyon, ekonomik toparlanma açısından da…

Sterlin Fırsat Sunuyor

http://www.dunya.com/dunya/ulkeler/ingiltere-kalici-olarak-fakirlesebilir-297126h.htm Dilimin döndüğünce bu para biriminde düşüncemi aktarmaya çalışacağım. Yukarıdaki grafikler GBP-USD para birimine ait. Grafikler haftalık zaman…

21.Yüzyılın Ütopyaları Küresel Para Birimi

21.yy'nın en önemli ütopik düşüncelerinden biri küresel çapta bir para birimi oluşturmak,özellikle küresel keynesçiler ve post keynesçiler tarafından ortaya atılan bu kavram şuanki yaşadığımız dünyada büyük bir ütopyadan başka bir şey…

Bitcoin Nedir? Güvenli midir?

Bitcoin herhangi bir merkezi kuruluşa bağlı olmayan ya da bir devlet tarafından basılmayan sanal bir para birimidir. Bu para birimi herhangi bir aracı kuruluşa ya da bankaya gerek duyulmadan bilgisayarlar arası masrafsız şekilde transfer…

Ekonomide Prusya Modeli

Prusya, 19.yy ortalarına kadar tam olarak siyasi, idari, ekonomik anlamda istikrar sağlayamamıştı. Napolyon komutasındaki Fransız ordularına yenilmeleriyle derin bir girdaba sürüklenmekteydiler. Berlin’in batısında kalan topraklarını…