Ekonomik Değeri Yüksek Ürünler: Yer Fıstığı

0

yer-fistigiGenel olarak yerfıstığı;

Ekonomik değeri yüksek ürünler ile ilgili hazırladığımız yazılarda sıra Yerfıstığındadır. Yer fıstığı,  baklagillerden gelen değerli bir yağ bitkisidir. Ayrıca bezelye, fasulye ve bakla ile de akrabadır. Dünya üzerinde yaygın olarak çerez, kahvaltı ve yağ üretiminde de kullanılan yerfıstığı ülkemizde özellikle çerezlik olarak tüketilmektedir.

Türkiye’de Üretimi,

Ekonomi içerisindeki değerinden ötürü özellikle Akdeniz Bölgesi’nde burada da Çukurova Yöresinde daha çok yetiştirilmektedir. Yerfıstığı hasat avantajı ve ekonomik değerinden ötürü ülkemizde Osmaniye’de en fazla miktarda üretilmektedir. Bunun yanında üretime ilk Trakya Yöresinde başlanmış, yetişme alanının geniş olması dolayısıyla Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde de üretimi gerçekleşmiştir.

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı, DOGAKA, tarafından hazırlanan yer fıstığı sektör raporuna göre ülkeler sıralanmış ve dünya üretim miktarları gösterilmiştir.

Tabloya Göre,  

Dünya üzerinde yerfıstığı üretiminde en fazla pay Çin’e aittir. Çin dünya üretiminin %37’sini yaklaşık 17 milyon ton ile sağlamaktadır. Çin’den sonra Hindistan 9.4 milyon tonluk üretim ile üretimin %20’sini karşılamaktadır. Nijerya 3 milyon ton ile %6.5’luk üretimi karşılamaktadır. Yaklaşık %5’lik üretimi Amerika ve Sudan yaklaşık 3 milyon ton ile sağlamıştır. Türkiye’nin yerfıstığı üretimindeki payı 1.4 milyon ton ile %0,3 kadardır.

Ek bilgiler,

Genel olarak dört grup olan yerfıstığı çeşitlerinin daha yaygın üretimi ve kullanımının yağ üretimi ve kahvaltılık kullanımı gibi ekonomik değeri arttıracak diğer alanlara da kaydırılması gerekmektedir. Bunun için üretimin teşviki, kalitenin standartlara uyumu için gerekli analiz ve değerlendirmelerin yapılması gereklidir. Ayrıca işletmelerin desteklenmesi; genelde aile şirketi şeklinde faaliyet gösteren bu firmaların da rekabet gücünü arttırmak için sanayi tipi üretimi yaygınlaştırması gereklidir. Bu sayede iç üretimin yanında dünya üretimi içinde de önemli bir pay arttırımı gerçekleştirilebilir.

Kaynak, DOGAKA Sektör Raporu, 2015

Cevap Yaz

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.