Erp İyileştirme Aşamaları

0

1-      Sistemin Görevini Anlamak

Sistemi yeniden inşa etmek ya da sistemde değişikliğe gitmek riskli ve maliyetli sonuçlar getirebileceği gibi yüksek karlı işlere de imza atabilirler. Yeni bir ERP sistemi satın almak için bir karar vermek gerekir. Yeni bir ERP sisteminin uygulanması sadece yatırım getirisi oluşturmak veya iş sorunları çözmek olmayacağını anlamak açısından önemlidir.ERP sistemi bir araçtır ve bir iş aracının yarar olabilecek şekilde iyileştirilmesi gerekir.

Örneğin; ürün ve  satıcı seçme sürecinde net bir hedef yoksa, bu ürün boş bir süreç olacaktır.  Birçok işletmelerin üretim verimliliği % X düzelme, % Z  stok tutma veya %Y müşteri hizmet düzeyi azalmasında eski süreçleri kullanmak ve  farklı sonuçları üretmeyi düşünmek ne yazık ki mümkün olmayacaktır.Gelecekteki uygulama başarısı mevcut sistem, süreç ve verinin işlenmesinde yatıyor.

2-      Görev ve Sorumluluklar

Yeni ERP sistemin inşasında belirlenen hedefler doğrultusunda başarı ve somut ölçümler ile  bir sonraki adım doğru ürün ve doğru satıcıyı bulmak olacaklar. Anahtar kelimeler ise  rakiplerinizi araştırmak  satıcılar ve müşterilerde ne kullanıyorsanız onu bulmaktır. Belirlenen hedeflere ulaşmaya yardımcı olmak için oradalarsa , doğru satıcıları bulmuşsunuz demektir. Bir müşteri olarak sizinle uzun soluklu başarılı bir ilişki geliştirmek isteyen herhangi bir satıcı hedeflerinize ulaşmada size yardımcı olmalı ve geçmişte yapmış olduğu projeler, ispat edebilmek ve sunmak için bir yerde araçlara ve kaynaklara sahip olacaktır.. Bu nedenle çok dikkatli satıcı seçmelisiniz.

3-      Bütçe Kontrolü

Yeni ERP sistemi için bütçe kontrolü ve planlaması yapılmalıdır.Bu maliyetler donanım, eğitim, örgütsel değişim yönetimi ve yazılımı içerebilir.Açıkça tanımlanmış bütçe planlaması yapmak kritik ve zordur. ERP tedarikçisi hizmetlerin kapsamı ve bir yazılım ve donanım bütçesi sağlayabilir ancak bu tam bir bütçe sayılmayacaktır.Uygulanan sistemin başlangacından sonuna kadar bir bütçe tahminlemesi yapılmalıdır.Olasılıkları da hesaba katmalıyız.

Ayrıca üçüncü parti yazılım maliyeti ya da ilgili olmayan ERP yazılım maliyeti ya da serbest danışman maliyeti olabilir.

4-      Kaynaklar ve Takım Oluşturma

Bir ERP projesi uygulanması için bir iç proje yöneticisi ve ekibi gerekir.Bu projelerde özel iç proje yöneticisi bulunmaktadır.Bu yönetici , çalışanlarıyla birlikte kilit üyeleri desteklemeli ve başarıya ulaşmak için %100 direnç göstermelidir.ERP proje üzerinde yer alan tüm çalışanların iş üzerinde doğrudan kontrolü bir kaynaktır.

Kaynakların düzgün ve sistemli yönetilmesi ise kullanıcılara ve bunları kullanıcılara sağlayan personale aittir.

5-      Oryantasyon Programı

Yapılacak iş ERP ortağı tarafından anlaşılmış olarak başlatılmalıdır.Bu sadece görevdeki yazılımın nasıl kullanıldığını değil, aynı zamanda iş süreçleri ve gereksinimlerin nedenlerini de kapsamaktadır. İş ve süreçleri anlamak yazılımın eğitim planı ile geliştirilebilir. Eğitimin kendisi birçok biçimde olabilir.Lakin, genellikle en verimli formu kullanıcıların bir test sistemi için bireysel erişimi oluşturmak ya da sisteme takip senaryolar vermektir.

 

6-      Veri Taşıma

Eğer yeni sisteme geçilecekse mevcut sistemden hangi veriler kullanılabilir ya da hangi verilerin taşınması önem arz eder.Cevap herşey gibi görünse de önemli olan kullanılabilir ve işe yararlı veriyi süzgeçten geçirmek olacaktır. Yeni bir sisteme geçmek bu anlamda sizi bir nevi bilgi yığınından kurtarmış olacaktır.

7-      Sistemin Devamlılığı

Aylar hatta yıllar sonra Erp kendini yenilemiş ve ekip ile birlikte bitiş çizgisini görmüş olacaksınız.Bundan sonra kritik yolları hesaplamalı ve önerilerde bulunmalısınız. Sistemi sürekli gözden geçirmeli ve uygunluğunu ölçmelisiniz.Sistem her zaman değişebilir, önemli olan bunu önemli ölçüde olumlu yönde aksettirmektir.

 

Cevap Yaz

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.