Evrilen Sanayi Devrimi Süreci

0

Sanayi devrimi, 18-19. Yüzyıllarda keşfedilen makinelerin üretime entegre edilmesi ile başlamıştır. Zamanla, devrimin içeriği evrilmiş; çağın gerekliliği paralelinde birleşenleri değişiklik göstermiştir.

Başta buharlı makine ile başlayan bu süreç zamanla çağın daha karmaşık gereksinimlerini gidermek için haberleşme, kullanılan motor sistemlerinin fonksiyonlarının arttırılması ve çeşitlenmesi, elektrik kullanımının yaygınlaşması, metallerin özellikle çeliğin işlenmesinin geliştirilmesi ikinci sanayi devrimi olarak adlandırılmıştır. İkinci sanayi devriminin bir diğer özelliği, olacak olan üçüncü sanayi devrimine sağlam bir zemin hazırlamaktır. 101 yıl süren bu süreçte yatırımcılar sermaye birikimi geçmişe nazaran oldukça arttırmış, seri üretime geçmiş ve global anlamda tam anlamıyla olmasa da bölgesel anlamda ağlarını genişletmişlerdir. Verimliliğin makineler ile artmasının yanı sıra ihtiyaç duyulan vasıflı iş gücü ile emek anlamında da verimlilikte oldukça artış söz konusu olmuştur.

Bu devrin sonuna kadar yapılan tüm keşifler ya olanın açığa çıkarılarak işlenmesini öğrenmek ya da varolan pazarların potansiyelini fark edip elde var olanlarla üretim yapma yönünde idi. Bunun en güzel örnekleri doğal kaynakların işlenmesinin ilerletilmesi ve makineleştirerek verimliliğin arttırılması, okyanus aşırı ticaretin yapılması ve yeni pazarlara ürün sunabilmek, üretilen ve çağın en belirgin simgelerinden olan motorlu araçların piyasasının oluşması örnek gösterilebilir.

Bundan sonraki süreçte girişimciler doğal kaynakların tükenebileceğini, pazarların geleneksel yöntemlerle daha fazla kar marjı elde edilemeyecek sınıra ulaştığını fark etmeye başlamıştır. Bu bilinçle yeşil ekonomi, yenilenebilir enerjiler, elektrikli taşıtlar, internet kullanımı gibi daha efektif ve alanında verimliliğin yanı sıra; sürdürülebilir kaynakların üretilmesi popülarite kazanmıştır ki bu da üçüncü sanayi devriminin habercisi olmuştur. Hem devlet anlamında hem de özel sektör anlamında varolan enerjilerin maksimum fayda – minimum maliyet bilinciyle kullanılması temelinde ilerleme kaydedilecekti. Şuan hala içinde bulunduğumuz yüzyılda üçüncü sanayi devrimi önemini sürdürmektedir.

Son olarak kapıda bizi bekleyen dördüncü sanayi devrimi vardır.
En ilkel ticaret yöntemi olan takas ekonomisi ile başlayan  süreç en başta da değinildiği gibi çağın gereksinimleri ile evrilerek; aynı temellere hizmet eden fakat çehresi oldukça evrilen bir hal almıştır. Temelinde kar güdüsünü barındıran ticaret, çareyi bir sonraki aşamada olanın korunmasının yanı sıra maliyetini kısabileceği girdileri minimum seviyeye çekmede bulacaktır. Bu mentalite beraberinde dördüncü sanayi devrimini yani; sanal nesneleri, internet parasını, çoğu şeyin bilgisayarlar ve mekanik araçlar üzerinden yapılarak insan gücünün minimuma inmesini içermektedir. Üç boyutlu yazıcıların ayak sesleri aslında bu anlamda bir mihenk taşı sayılabilir. Binlerce kişi tarafından çalışılarak üretilen binlerce meta, minimum insana ihtiyaç duyan bir çok mekanizma ile üretilecektir. Almanya hükümetinin başı çektiği bu devrim şüphesiz verimliliği arttırıcı olacaktır. Tüm üretim süreçleri hakkında tam bilgiye yakın bilgi sahibi olunacak, bir nevi üretim süreçlerinde bilgi geçirgenliği de sağlanacaktır. Fakat, nüfusu kalabalık olan Çin gibi toplumlara uygulanıp uygulanamayacağı konusunda da soru işaretleri barındırmaktadır. Ayrıca diğer soru işaretleri ise bilgi güvenliği, kalifiye eleman standartları ve yatırımların ne kadar risk ile yapılacağına ilişkindir.Gelecek yıllarda son devinimin avantaj ve dezavantajları daha objektif bir şekilde görülebilecektir.

Cevap Yaz

Your email address will not be published.