Facebook Kullanıcılarının Ocak 2017 İtibariyle Dünya Genelinde Yaş ve Cinsiyete Göre Dağılımı

0

Bu istatistik, Dünyanın en büyük sosyal ağı olan Facebook kullanıcılarının Ocak 2017 tarihi itibariyle dünya genelinde yaş gruplarına ve cinsiyete göre dağılımını göstermektedir. Anket döneminde Aşağıdaki grafikten de görülebileceği üzere;
13-17 yaş aralığındaki üyelerin %4’ü Kadın %5’i erkek üyelerden oluşuyor.
18-24 yaş aralığında kullanıcıların %12’si Kadın %18’i erkek
25-34 yaş aralığında, bir önceki yaş aralığındaki gruptaki oranlara benzer olarak kullanıcıların %12’si Kadın %17’si erkek.
35-44 yaş aralığında kullanıcıların %7’si Kadın %8’i erkek
45-54 yaş aralığında kadın ve erkek kullanıcıların yüzdeliği eşit seviyede. Bu seviyeden sonra erkek kullanıcıların sayısı diğer yaş gruplarına göre nispeten azalıyor.
Genel toplam üzerinden bakıldığında ise erkek üyelerin sayısı, kadın üyelerin sayısından oldukça fazla olduğu görülmekte.

“Usta bir iktisatçı…bir dereceye kadar matematikçi, tarihçi, devlet adamı ve filozof olmalı…Geçmişin ışığında, geleceği amaçlayarak bugünü çalışmalı. İnsan doğasının hiçbir parçasını, dikkatinin dışına atmamalı…Bir sanatçı kadar soğuk ve dürüst, buna karşılık bazen bir siyasetçi kadar dünyaya yakın olmalıdır.”. John Maynard Keynes

Cevap Yaz

Your email address will not be published.