Para Ekonomi Blogu Borsa Dolar Euro Altın Pazarlama Reklam Haber analiz Paranomist iibf iktisadi bilimler fakültesi Haberleri ingilizce makaleler piyasalar

Fizyokrasi

1

Bu düşünce sistemi 18.yy’da Fransa’da başlamış; Almanya, İngiltere ve bütün Avrupa kıtasına yayılmış ve ardından da Amerika kıtasına geçmiştir. Merkantilist düşünce sisteminden fizyokratik düşünce sistemine geçiş doğrudan doğruya ve hemen olmamıştır. Merkantilizmin hataları fizyokrasi ortamını hazırlamıştır.

Fizyokrasinin en ünlü temsilcisi ve kurucusu Francois Quesnay’dır (1694-1774). Fizyokrasi, merkantilizmin aksine Fransa’da gelişmiş bir düşüncedir. Fizyokrat felsefenin babası John Locke’dur. Locke’un ‘rasyonalizm’ ve ‘doğal düzen’e verdiği önemi Fizyokratlar da benimsemiştir. Bunun yanı sıra önemli isimler Turgot, Condillac’tır.

Quesnay’ın eserinin adı Ekonomik Tablo’dur. Quesnay’ın Ekonomik Tablo eserinde, tarımın üretken sektör olduğunu, toprağın bir ‘artık’ değer yarattığını bu tablo vasıtasıyla gösterdikten sonra, vergilerin de tarımdan alınması gerektiğini vurgulamıştır. Böylece iktisat politikasında ‘tek vergi’ diye adlandırılan kavramı oluşturmuştur.

Fizyokratlar toplumun üç sınıftan oluştuğunu kabul etmişlerdir. Bunlar;

 • Toprak sahipleri

 

 • Tarımda kiracılar; toprağı işler ve üretim yaparlar

 

 • Kısır sınıflar olarak adlandırılan zanaatkarlar ve tüccarlardır.

 

Fizyokratların önemli temsilcileri arasında yer alan ancak Quesnay’dan farklı bir takım düşüncelere sahip Turgot ise; subjektif değer teorisine esas olabilecek düşünceler ileri sürmüş, tarımın üretken, sanayi ve ticaretin üretken olmasına katılmamış, işbölümü, para, sermaye ve faiz hakkındaki düşünceleri ile A.Smith’e ücret teorisi ile David Ricardo’ya öncülük etmiştir.

Fizyokratların temel özellikleri;

 • Üretken olan tek alan tarım olduğunu düşünürler.

 

 • Vergilendirilmesi gereken tek sektör, tarım sektörü olmalıdır. Böylece iktisat politikasında ‘tek vergi’ diye adlandırılan kavramı oluşturmuşlar.

 

 • Bireycidirler.

 

 • Ekonomiye müdahale etmemesi gerektiğini ortaya koyarlar.

 

 • Vergilerin sadece tarım üzerinden alınmasını savunurlar.

 

 • Fizyokratlar, klasik iktisadi düşüncenin temelini atmışlar ve doğal düzeni savunurlar.

 

 • Ekonominin arz yönüne ağırlık veren bir doktirindir.

 

 • Fizyokratlar zenginliğin kaynağının üretim olduğunu ileri sürerler.

 

Fransız devrimi ile Fizyokratların savunup kollamaya çalıştığı hayat tamamen ortadan kalktı.

Adnan Menderes Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü mezunu. Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat A.B.D Tezli Yüksek Lisans Programı tez dönemi aşamasında. Hem lisans döneminde hem de yüksek lisans dönemi boyunca Makroekonomi ve Türkiye Ekonomisi alanlarında çalışmaları bulunmaktadır. Bunun yanında ÖYP programına hazırlanmaktadır.
1 Yorum
 1. mustafa tolga says

  paylaşımınızdan dolayı teşekkür ederim. çok işime yaradı.

Cevap Yaz

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.