Francois Quesnay ve Onun Tableau Economique’i

0

Adam Smith’in karşılaştığı en tanınmış Fransız Fizyokrat ünlü operatör Dr. Francois Quesnay (1694–1774) idi. Kendisi bir zamanlar Kral XV. Louis’nin gözde metresinin özel doktoruydu. Quesnay’nin meşhur diyagramı Tableau Economique (İktisadî Tablo), çağdaşları tarafından iktisadî alanda insanlığın yazı ve paradan sonra gelen en büyük üçüncü icadı olarak değerlendiriliyordu (Smith 1965: 643).

İlk kez 1758’de yayımlanmış olan Quesnay’nin zikzaklı diyagramı, yıllar boyunca büyük ilgi toplamış ve tartışmalara neden olmuştur. Bu tablo modern iktisatta aşağıdakiler gibi pek çok gelişmenin öncüsü olarak selamlanmıştır: ekonometri, Keynes’in çarpanı, girdi–çıktı analizi, dairesel akım diyagramı ve Walrasgil genel denge modeli. Kuşkusuz tablo, fiyatlara hiç gönderme yapmadan, ekonomiye “makro” bir bakıştır, ancak gerçekte ne anlama geldiğinden kimse emin değildir. Fizyokratların önde gelen sözcüsü olarak, Quesnay de tarımı yegâne “üretken” faaliyet alanı, sanayiyi ise “kısır” sektör olarak görme yanılgısına düşmüştür.

Quesnay’nin etkisine gelince, Milletlerin Zenginliği Dr. Quesnay’i, popüler “Laissez faire, laissez passer” (bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler) sloganının reklâmını yapan “çok zeki ve büyük bir yazar” olarak selâmlar. Her ne kadar kendi sistemini hiçbir zaman laissez– faire ekonomisi olarak anmamışsa da Smith, bu sloganı bütün kalbiyle desteklerdi. (O, “doğal özgürlük” ya da “tam özgürlük” demeyi yeğlerdi). Öncü bir Fizyokrat olarak Quesnay, Fransız merkantilizmine, korumacılığa ve müdahaleci devlet politikalarına karşıydı. Bununla beraber, Milletlerin Zenginliği servetin kaynağının, sanayi veya ticaret değil, tarım olduğunu öne süren temel Fizyokratik önermeyi kabul etmiyordu (1965: 637–52).
Kullanılan Kaynakça:

……, 1965 [1776], An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, New York: Modern Library.

Cevap Yaz

Your email address will not be published.