Gerçek İş Yapmak Denilince Ne Anlamalıyız?

0

İş ve yönetim alanında zaman ve sektörel alanlar değişse de, değişmeyen bazı temel noktalar var. Bu manada ilk akla gelen husus ise, hiç kuşkusuz yönetsel anlayış ve dolayısıyla sistem yaklaşımı.

Sistem yaklaşımının birçok yönetim kuramına konu olması ve arzu edilen iş sonuçları için referans verilmesi zaten bu yaklaşımın önemini yeterince vurgulamakta.

Bununla beraber sistemsel yaklaşım, iş ve yönetimin tüm etkileşim alanlarını kapsayan bir bütünselliği de içeriyor.

Mesela iş yaşamında üretim konusu ister ürün olsun, ister hizmet olsun, tüm bu üretim alanlarının içinde mutlaka, iş gören, takım-ekip, görevler ve liderlik tarafının bulunduğunu hepimiz biliyoruz.

Diğer taraftan konu iş yaşamı olunca, bu işlerin ikamesi için oluşturulan organizasyonların yönetimini sağlayacak takım liderlerine de öncelikle ihtiyaç duyulacak.

Peki, bu korelasyon içinde organizasyonlar tarafından amaçlanan üretimlerin planlandığı üzere gerçekleşmesi bakımından en önemli etkileşim faktörü nedir desek? Elbette ki cevap: işin Liderlik yanı ve  dolayısıyla ekip/takım liderlerinin yetkinlik durumu olarak karşımıza çıkacak.

Takım liderlerinin sorumluluğunda bulunan bu yetkinlik setine bir göz atacak olur isek;

-Kavramsal

-Karar verme

– Teknik bilgi ve beceri kapasiteleri.

-Yeterliliklerini yapabilirliğe dönüştürme kapasitesi

-Uygulama ve pratik tarafındaki denem alanı

-Beşeri yeterlilikler

-Değişime açıklık

-Yenilikçi bakış açısı

-Sürekli öğrenme tutkusu

-Genel fayda üretme çabası ve anlam arayışı

-Vizyonerlik

-Çözüm odaklılık ve bütünsel bakış

Şeklinde sıralanacak bir örüntüyle karşılaşmamız çok muhtemel.

Yukarıda özet haliyle değindiğimiz takım liderliği yetkinlikleri arasında doğrudan sayılmasa bile, takım liderinin başarısında oldukça etken olacak, kritik başarım yönelimi ise, hiç kuşkusuz yazı başlığına konu olduğu üzere Gerçek İşlerle İlgilenmek,

Etkili Takım Lideri için değişmeyen bir özellik arz eden Gerçek İşlerle İlgilenmek denilince ne anlamalıyız boyutuna gelir isek;

-Rutin olmayan.

-Bantta akan gündelik işler dışında.

– Tamamen iş geliştirme ve süreç iyileştirme niteliğinde.

-En çok da, iş ve yönetim yolculuğu esnasında bizzat yol üzerinde kazanılan tecrübelerin sahaya yansıtılmasına dönük arayışlar.

Ezcümle proje tabanlı çalışmalar,

Netice olarak, iş geliştirme projeleri üzerinden iyileştirmelerle katma değer sağlayacak uğraş ve çabaları  ancak gerçek manada işler niteliğinde değerlendirebilmemiz mümkün olacaktır.

Paylaşmak sevgidir, berekettir.

Cevap Yaz

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.