Para Ekonomi Blogu Borsa Dolar Euro Altın Pazarlama Reklam Haber analiz Paranomist iibf iktisadi bilimler fakültesi Haberleri ingilizce makaleler piyasalar

Girişimciler için Şirket Kurmak Ve İş İdare Ettirmek

0

Şirket kurmak mı zor? Yoksa iş idaresi mi?

Peki, girişimciler için dikkat edilecek kaç unsur vardır?

İlk sorulardan başlarsak; ikisi de değil mi? İkisi de hem önemli, hem de birbirinden fazla dikkat gerektirerek hedeflere ulaşma yollarından birkaçı sadece…

Bir işe başlamış olmak ile onun gereklerini yerine getirmek ve sonunda onun devamını sağlamak her zaman girişimcinin temel isteğidir. Bu nedenle şirket kurulduktan sonra yapılacak tüm faaliyetler artık sadece girişimcinin tekelinde olmaktan çıkarak, tüm paydaşların katıldığı bir iş idaresi halini alır. Bu durumu tıpkı sanatçıların bir eser ortaya koymadan önce eserin maliki olmaları ve eser ortaya çıkınca da artık mülkiyeti dağıtmış olmalarına benzetebiliriz. Girişimci de ilk önce bir fikirle başlayıp, amacını gerçekleştirebileceği bir alanda işini kurarak başlar ve etrafı genişledikçe hayal ortakları çoğalarak devam eder. Bu sayede iş idaresi sürdürülür diyebiliriz.

Girişimcinin iş idaresinde kendine göre dikkat etmesi gereken konular, sunulmak istenen ürün ya da hizmet ile başlayarak bunun piyasaya sunum yollarından hedefler dahilinde ilerleyerek devam eden bir bütündür.

Öncelikli olarak ürün ya da hizmetin nasıl oluşturulacağı; hangi ortamda, daha verimli, az maliyetli ve mümkün olduğunca az fire verilerek yapılacağı. Bunlarla ilgili kuruluş çalışmalarında ön etütler yardımıyla bir plan çizilmiştir mutlaka, onun üzerine uygulamada nelerin eklenebileceği ya da çıkarılacağı düşünülmeli. Gıda ürettiğimizi varsayarsak, üretim birimlerinin hangi aşamalarının yakın ya da uzak olacağı gibi teknik özellikler yanında şirket içinde hangi iş birimlerinin de yakınlığı aynı önemdedir. Koordinasyon ve işlem avantajları açısından bunların düşünülmesi gerekir. Sigorta ya da emlak işiyle uğraşıldığını varsayarsak da ilk dikkat edeceğimiz, işlemlere konu ürünlere karşı yer ve mekan faydası oluşturacak bir konumumuzun olmasıdır.

Diğer bir şirket devamı gerekliliği ürün ya da hizmetin pazara nasıl sunulacağıdır. Burada da pazara nüfuz etmek mi ya da yoğunlaştırılmış pazarlama mı tercih edilmeli veya bölümlendirme yapılmasından hangisinin seçileceği önemlidir. Bunda ürünün türü ilk öncül olmakla birlikte şirketin kendini nasıl ve nerede görmek istediği gibi belirteçler de mevcuttur. Burada şirket ürün ya da hizmetini belirli bir pazarda sunabilir. Bunun yerine pazarını geniş tutabilir ya da ürün veya müşteri bazında bazı değişiklikler yapabilmesi de mümkündür.

Ayrıca ürün ya da hizmetin nihai müşteriye nasıl sunulacağı da yeni öncülümüzdür. Ürün ya da hizmetin ekonomi içinde nerede olduğuyla ilgili bir durumdur bu da. Mesela gıda ürünlerinin çoğu büyük perakendeci mağazalarda müşterilere sunulur. Bazı ürünler için satış sahaları/alanları oluşturulur. Yani nihai müşteriye nerede ve nasıl ulaşılacağı ifade edilir. Bunun belirlenmesi de diğer bir faaliyet aracısıdır.

Tüm bu sayılanlar için ortak olan şirketin ürün ya da hizmeti aracılığıyla müşterileri arasında bağ kurmaya çalıştığı; ürünlerini oluştururken çalışanlarıyla aynı hedefe beraber yürüdüğüdür. Tüm bunlar faaliyetlerin devamlılığı için en gerekli şarttır. Bu sayede kurulan hayal ortaklığı bir güç birliğine dönüşerek kalıcılık için girişimciye yeni ufuklar açacaktır. Bu sayede kaynak temininin nasıl ve ne şekilde yapılacağı daha kolay planlanabilir. Bazı durumlarda yabancı kaynakla beslenen bir yapı gerekirken bazı işler de sermayeden destek alarak ilerleyebilir. Örneğin yurt dışında yatırım yapacağımızı düşünelim, bu sayede gidilecek ülkeden bizimle benzer faaliyetteki bir firmayla ortaklık kurabileceğimiz gibi bankamız aracılığıyla akreditif krediler gibi kaynak avantajlarından faydalanabiliriz. Girişimci için kaynak temini işlerin sağlıklı yürümesi için önemli bir stratejik adımdır.

Bunlarla bitmeyen bir faaliyet sürecidir iş idaresi… Girişimcinin etkin stratejilerle ilerlemesi gerekir, bunun için olmazsa olmazlardan biri planlamadır. Aslında tüm bu sayılan ürün ve pazara yönelik işlemler yani pazarlama faaliyetleri, finansal ve stratejik yönetimin içinde planlama mevcuttur. Bu nedenle girişimcinin dikkat etmesi gereken ana unsur da asla bunları teker teker ele almak olmamalı; aksine stratejinin temeli olan bu unsurların hiçbiri teker teker hedefe götürmez, hepsi birlikte istenen etkinliğin sağlanacağı unutulmamalıdır.

Sosyal Bilimler Uzmanı; hayata olumlu katkılar yapmak için kalemini, topluma faydalı olmak için de ilmin derinliğini kullanan acemi bir profesyonel.

Cevap Yaz

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.